ESL UK Premiership - 2021 - Autumn - CSGO - Playoffs Istatistika ng laban

Team 1 Team 2 K D A 5k 4k 3k 1V5 1V4 1V3 1V2 1V1

ESL UK Premiership - 2021 - Autumn - CSGO - Group Stage Istatistika ng laban

Team 1 Team 2 K D A 5k 4k 3k 1V5 1V4 1V3 1V2 1V1
Nakapila na ang mga Kalaban
Mag ulat ng Problema
View Details