ESL Pro League - Season 15 - CSGO - Conference матч статистикасы

Team 1 Team 2 К D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

ESL Pro League - Season 15 - CSGO - Conference - DH Decider матч статистикасы

Team 1 Team 2 К D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

ESL Pro League - Season 15 - CSGO - Conference - NC Decider матч статистикасы

Team 1 Team 2 К D A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1
Сәйкестік кезегі
Мәселе туралы хабарлау
View Details