Official Matchmaking Avg Rank: The Global Elite
de_mirage
de_mirage
EU North Server
18th Sep 2020 13:15:24
16
11
Team 1
odo
jimb
Arduu
absurd.
edo
OneDay:)
Es interessiert mich nicht
pixelost
MackanMaskin3000
f(x)
chakje
First Kill
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Rating FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
Team 1
16
6
10
jimb
30 17 4 13 1.80 106.9 30% 74.1% 1.73 2 4 2 1 0 3 2 5 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 3 4 8
Arduu
26 18 1 8 1.40 94.4 38% 74.1% 1.40 2 4 2 3 0 1 2 5 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5 11
odo
16 19 4 -3 0.80 58.5 31% 55.6% 0.89 -1 4 5 3 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 5
absurd.
16 21 4 -5 0.80 74.1 50% 63% 0.78 -1 1 2 1 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9
edo
14 21 8 -7 0.70 77.1 36% 63% 0.72 -1 1 2 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7
  • 5
  • 10
  • 15
  • 5
  • 10
First Kill
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% KAST Rating FKD FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1vX 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 3k+ 5k 4k 3k 2k 1k
OneDay:)
11
5
6
pixelost
37 17 1 20 2.20 128.4 46% 77.8% 2.03 5 6 1 4 0 2 1 9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 1 0 4 5 10
Es interessiert mich nicht
15 20 4 -5 0.80 68.9 27% 70.4% 0.76 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
f(x)
15 20 5 -5 0.80 64.5 40% 63% 0.76 -3 1 4 0 3 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
MackanMaskin3000
16 23 4 -7 0.70 81.5 56% 63% 0.75 0 4 4 2 2 2 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 7
chakje
11 22 1 -11 0.50 53.1 36% 51.9% 0.56 -3 1 4 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Equipment Value
Cash
Cash Spent
Round 1
0
1
$4150
Equipment Value
$3600
$450
Cash
$1400
$800
Cash Spent
$0
00:22 pixelost usp_silencer Headshot odo
00:41 pixelost usp_silencer Headshot absurd.
00:41 chakje usp_silencer Headshot Arduu
00:54 chakje usp_silencer Headshot jimb
01:04 f(x) usp_silencer Headshot edo
Counter-Terrorists Win
Round 2
1
1
$4650
Equipment Value
$19300
$5500
Cash
$2900
$300
Cash Spent
$2500
00:22 Arduu deagle Headshot pixelost
00:43 jimb deagle Headshot MackanMaskin3000
00:51 absurd. + odo deagle Es interessiert mich nicht
01:08 absurd. deagle f(x)
01:08 chakje + Es interessiert mich nicht ump45 odo
01:10 Arduu deagle Headshot chakje
Terrorists Win
Round 3
2
1
$22250
Equipment Value
$7000
$11600
Cash
$3500
$4400
Cash Spent
$1700
00:34 odo + jimb ak47 chakje
00:38 Arduu + edo ump45 pixelost
00:42 Es interessiert mich nicht deagle Headshot edo
00:43 Arduu ump45 Headshot f(x)
00:44 jimb mp9 Headshot Es interessiert mich nicht
00:57 MackanMaskin3000 + f(x) deagle Arduu
01:02 odo + absurd. ak47 MackanMaskin3000
Terrorists Win
Round 4
3
1
1v1
$26550
Equipment Value
$2800
$18700
Cash
$11400
$2000
Cash Spent
$500
00:26 MackanMaskin3000 deagle Headshot odo
01:08 edo ak47 Headshot MackanMaskin3000
01:15 pixelost deagle Headshot absurd.
01:17 jimb + edo awp pixelost
01:20 Arduu ak47 Wallbang chakje
01:26 f(x) usp_silencer jimb
01:30 edo ak47 Es interessiert mich nicht
01:38 f(x) ak47 edo
01:38 Arduu + edo ak47 f(x)
Terrorists Win
Round 5
4
1
$27000
Equipment Value
$24200
$15800
Cash
$700
$4700
Cash Spent
$5750
00:41 odo ak47 Headshot f(x)
01:10 edo ak47 Headshot chakje
01:11 absurd. awp Es interessiert mich nicht
01:11 pixelost p250 Headshot edo
01:30 Arduu ak47 pixelost
01:32 odo ak47 Headshot Wallbang MackanMaskin3000
Terrorists Win
Round 6
5
1
$25600
Equipment Value
$3950
$24850
Cash
$11550
$2000
Cash Spent
$300
00:28 Es interessiert mich nicht deagle odo
00:43 Arduu ak47 Headshot chakje
00:59 absurd. awp Es interessiert mich nicht
01:06 jimb awp MackanMaskin3000
01:14 Arduu ak47 Headshot pixelost
01:14 f(x) deagle Headshot edo
01:15 jimb + edo hegrenade f(x)
Terrorists Win
Round 7
6
1
$29400
Equipment Value
$22450
$30600
Cash
$7700
$4500
Cash Spent
$4600
00:58 jimb awp chakje
01:03 pixelost awp Headshot absurd.
01:04 MackanMaskin3000 m4a1 edo
01:09 Es interessiert mich nicht + MackanMaskin3000 m4a1_silencer odo
01:17 jimb + odo awp Es interessiert mich nicht
01:28 jimb awp pixelost
01:35 jimb awp MackanMaskin3000
01:38 jimb awp Headshot f(x)
Terrorists Win
Round 8
7
1
$27150
Equipment Value
$6150
$32150
Cash
$14850
$2000
Cash Spent
$2000
00:37 Arduu ak47 Es interessiert mich nicht
00:39 Arduu ak47 MackanMaskin3000
00:40 f(x) + MackanMaskin3000 deagle Arduu
00:44 jimb awp Headshot f(x)
00:48 jimb awp pixelost
01:32 edo ak47 chakje
Terrorists Win
Round 9
8
1
$29250
Equipment Value
$28150
$42650
Cash
$2000
$200
Cash Spent
$6050
00:25 Arduu ak47 Headshot MackanMaskin3000
00:26 pixelost inferno Arduu
00:27 edo ak47 Headshot Es interessiert mich nicht
00:49 chakje awp absurd.
01:04 odo + edo ak47 pixelost
01:09 jimb awp f(x)
01:29 chakje awp jimb
01:46 edo + jimb ak47 chakje
Terrorists Win
Round 10
8
2
$26750
Equipment Value
$11150
$44350
Cash
$9150
$3300
Cash Spent
$1700
00:35 pixelost ssg08 absurd.
00:54 pixelost ak47 Headshot odo
00:56 Arduu ak47 Headshot Es interessiert mich nicht
01:00 jimb + absurd. awp Headshot pixelost
01:09 f(x) deagle Headshot Wallbang jimb
01:13 f(x) + edo deagle Arduu
01:13 MackanMaskin3000 mp9 Headshot edo
Counter-Terrorists Win
Round 11
8
3
$28200
Equipment Value
$26750
$24350
Cash
$7100
$6450
Cash Spent
$3900
00:22 f(x) awp edo
01:08 Es interessiert mich nicht m4a1 jimb
01:23 Es interessiert mich nicht m4a1 odo
01:25 chakje ak47 Wallbang absurd.
01:39 Arduu ak47 MackanMaskin3000
01:41 f(x) + pixelost deagle Arduu
Counter-Terrorists Win
Round 12
8
4
$12600
Equipment Value
$27450
$22150
Cash
$13450
$1700
Cash Spent
$500
00:29 MackanMaskin3000 + Es interessiert mich nicht m4a1_silencer odo
00:36 f(x) awp jimb
00:36 MackanMaskin3000 m4a1_silencer Arduu
00:38 absurd. ak47 Headshot f(x)
00:43 MackanMaskin3000 + Es interessiert mich nicht m4a1_silencer Headshot absurd.
00:51 edo + absurd. deagle Es interessiert mich nicht
00:52 pixelost ak47 Headshot Wallbang edo
Counter-Terrorists Win
Round 13
9
4
$14900
Equipment Value
$31650
$13000
Cash
$16100
$4200
Cash Spent
$3100
00:29 absurd. ak47 Headshot chakje
00:32 absurd. ak47 Headshot f(x)
00:38 odo ak47 Headshot Es interessiert mich nicht
00:40 MackanMaskin3000 sg556 Headshot odo
00:55 pixelost awp Headshot Arduu
01:05 jimb m4a1 Headshot MackanMaskin3000
01:27 jimb + odo m4a1 pixelost
Terrorists Win
Round 14
10
4
$26850
Equipment Value
$20200
$18050
Cash
$6600
$500
Cash Spent
$6500
00:28 odo + Arduu ak47 MackanMaskin3000
00:34 Es interessiert mich nicht + MackanMaskin3000 m4a1 odo
00:36 absurd. ak47 pixelost
00:38 Arduu + edo ak47 Es interessiert mich nicht
00:40 jimb hegrenade chakje
01:35 edo awp f(x)
Terrorists Win
Round 15
10
5
$25900
Equipment Value
$15000
$15400
Cash
$2600
$1750
Cash Spent
$2900
00:35 edo awp chakje
00:52 Es interessiert mich nicht m4a1_silencer jimb
00:53 pixelost deagle Headshot Arduu
00:57 Es interessiert mich nicht awp odo
01:01 pixelost deagle Headshot absurd.
01:09 f(x) ump45 Headshot edo
Counter-Terrorists Win
Round 16
10
6
$4400
Equipment Value
$2950
$600
Cash
$2050
$800
Cash Spent
$0
00:31 pixelost glock Headshot Arduu
00:32 odo usp_silencer Headshot MackanMaskin3000
00:34 chakje glock Headshot jimb
00:41 absurd. usp_silencer Headshot chakje
00:46 pixelost glock Headshot absurd.
00:48 f(x) glock Headshot odo
00:52 pixelost + Es interessiert mich nicht glock edo
Terrorists Win
Round 17
11
6
$5600
Equipment Value
$17800
$5300
Cash
$3500
$700
Cash Spent
$2800
00:33 odo p250 MackanMaskin3000
00:40 jimb nova chakje
00:44 pixelost ak47 absurd.
00:47 odo p250 Headshot f(x)
00:49 jimb galilar Es interessiert mich nicht
00:52 jimb galilar Headshot pixelost
Counter-Terrorists Win
Round 18
12
6
1v1
$21150
Equipment Value
$6750
$10450
Cash
$3450
$3600
Cash Spent
$700
00:24 MackanMaskin3000 deagle Headshot jimb
00:25 chakje deagle Headshot absurd.
00:26 Arduu galilar MackanMaskin3000
00:35 Es interessiert mich nicht deagle Headshot Wallbang edo
00:37 Arduu galilar Es interessiert mich nicht
00:39 Arduu galilar chakje
00:44 Arduu + odo deagle f(x)
01:10 pixelost + f(x) deagle odo
01:17 Arduu deagle pixelost
Counter-Terrorists Win
Round 19
13
6
$24050
Equipment Value
$13500
$10500
Cash
$5750
$4100
Cash Spent
$4700
00:23 jimb awp f(x)
00:43 absurd. deagle Headshot pixelost
00:47 MackanMaskin3000 deagle Headshot edo
00:49 MackanMaskin3000 deagle Headshot absurd.
00:49 jimb + edo awp MackanMaskin3000
01:01 jimb awp chakje
01:40 Arduu + jimb ak47 Es interessiert mich nicht
Counter-Terrorists Win
Round 20
14
6
1v2
$28400
Equipment Value
$6700
$16300
Cash
$8450
$2400
Cash Spent
$2700
00:23 jimb awp f(x)
00:47 pixelost deagle Headshot odo
00:53 MackanMaskin3000 deagle edo
01:12 Arduu ak47 Headshot MackanMaskin3000
01:15 absurd. m4a1_silencer Es interessiert mich nicht
01:27 pixelost ak47 Headshot Arduu
01:42 pixelost ak47 absurd.
01:53 jimb awp pixelost
02:06 jimb awp chakje
Counter-Terrorists Win
Round 21
14
7
$28850
Equipment Value
$22450
$13300
Cash
$7100
$4500
Cash Spent
$4200
00:39 MackanMaskin3000 ak47 Arduu
00:39 pixelost tec9 absurd.
00:55 pixelost awp odo
00:59 MackanMaskin3000 + odo ak47 Headshot jimb
01:04 edo + Arduu m4a1 MackanMaskin3000
01:06 pixelost + MackanMaskin3000 awp edo
Terrorists Win
Round 22
15
7
1v1
$14850
Equipment Value
$26950
$6350
Cash
$12150
$500
Cash Spent
$800
00:26 pixelost + chakje hegrenade absurd.
00:27 edo fiveseven Headshot MackanMaskin3000
00:33 chakje + f(x) ak47 edo
00:37 Arduu + edo awp Headshot f(x)
00:45 odo cz75a pixelost
00:49 Es interessiert mich nicht ak47 Headshot Wallbang Arduu
00:54 odo + edo cz75a chakje
01:02 Es interessiert mich nicht ak47 Wallbang jimb
01:23 odo + jimb cz75a Es interessiert mich nicht
Counter-Terrorists Win
Round 23
15
8
1v1
$28450
Equipment Value
$23850
$2100
Cash
$1200
$4800
Cash Spent
$5200
00:55 chakje + Es interessiert mich nicht ak47 odo
01:00 Arduu awp Es interessiert mich nicht
01:02 pixelost awp Arduu
01:09 chakje ak47 jimb
01:10 f(x) sg556 absurd.
01:12 edo + Es interessiert mich nicht m4a1 f(x)
01:22 edo awp MackanMaskin3000
01:30 edo awp Headshot chakje
01:37 pixelost + f(x) awp edo
Terrorists Win
Round 24
15
9
$4150
Equipment Value
$23250
$5550
Cash
$1350
$500
Cash Spent
$4000
00:28 pixelost + Arduu awp edo
00:29 jimb + Arduu p250 Headshot chakje
00:30 pixelost tec9 Headshot jimb
00:32 odo p250 f(x)
00:32 pixelost tec9 Headshot odo
00:39 Es interessiert mich nicht ak47 absurd.
00:44 Arduu p250 MackanMaskin3000
00:55 Es interessiert mich nicht ak47 Headshot Wallbang Arduu
Terrorists Win
Round 25
15
10
$4500
Equipment Value
$19050
$11650
Cash
$7100
$700
Cash Spent
$3050
00:37 pixelost awp jimb
00:42 pixelost tec9 Headshot odo
00:47 absurd. deagle MackanMaskin3000
00:55 absurd. ak47 Headshot f(x)
00:56 absurd. ak47 Headshot chakje
01:08 pixelost awp edo
01:13 pixelost tec9 absurd.
01:44 pixelost awp Arduu
Terrorists Win
Round 26
15
11
$21000
Equipment Value
$23100
$4350
Cash
$7300
$4800
Cash Spent
$2000
00:27 jimb m4a1_silencer MackanMaskin3000
00:48 f(x) ak47 Headshot Arduu
01:09 jimb m4a1_silencer chakje
01:11 f(x) ak47 jimb
01:13 Es interessiert mich nicht ak47 odo
01:19 absurd. deagle Es interessiert mich nicht
01:21 pixelost awp absurd.
01:35 pixelost awp edo
Terrorists Win
Round 27
16
11
1v2
$4950
Equipment Value
$22700
$14000
Cash
$6450
$1100
Cash Spent
$4700
00:26 Arduu deagle Headshot f(x)
00:42 jimb deagle Headshot chakje
00:45 pixelost + f(x) awp Arduu
00:53 MackanMaskin3000 ak47 Headshot edo
00:56 MackanMaskin3000 ak47 jimb
00:59 absurd. ak47 Headshot MackanMaskin3000
01:07 Es interessiert mich nicht ak47 absurd.
01:14 odo deagle pixelost
01:18 odo + absurd. deagle Es interessiert mich nicht
Counter-Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
Arduu 13
38%
16%
1289
odo 7
43%
11%
778
absurd. 7
86%
15%
1054
edo 6
50%
13%
860
jimb 0
0%
0%
0
Es interessiert mich nicht 6
33%
15%
759
pixelost 5
60%
24%
498
MackanMaskin3000 4
50%
18%
476
chakje 4
0%
16%
374
f(x) 3
33%
18%
333
AWP
jimb 17
18%
48%
1456
edo 4
25%
57%
400
Arduu 2
50%
40%
142
absurd. 2
0%
67%
200
odo 0
0%
0%
0
pixelost 13
15%
32%
927
f(x) 2
0%
40%
200
chakje 2
0%
33%
178