First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
sinnex
26 9 2 17 2.9 136 35% 2 0 1 0 1 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 4 89% 2.2
Boonta
12 7 3 5 1.7 71 42% 1 2 1 2 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 78% 1.38
dobby
17 10 2 7 1.7 93 41% 4 1 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 94% 1.35
BRIGHTEYES
13 9 2 4 1.4 84 77% 4 2 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 72% 1.11
skippynate
12 10 3 2 1.2 76 42% 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 61% 1.08
redanking
13 15 0 -2 0.9 76 54% 3 2 0 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 56% 1
pasha london school
11 15 1 -4 0.7 69 45% 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 50% 0.78
est+
8 15 3 -7 0.5 68 50% 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 44% 0.6
fwerklift
8 19 2 -11 0.4 57 38% 0 4 0 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 39% 0.39
mizuyabu
4 16 2 -12 0.3 35 25% 1 3 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28% 0.28
Round #1
1 : 0
00:23
sinnex glock Headshot pasha london school
00:25
est+ usp_silencer Headshot BRIGHTEYES
00:29
sinnex glock Headshot fwerklift
00:40
est+ usp_silencer Headshot sinnex
00:40
Boonta glock Headshot mizuyabu
00:42
dobby p250 Headshot est+
00:52
redanking hkp2000 Headshot skippynate
01:03
dobby + Boonta p250 redanking
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
00:25
dobby + skippynate mac10 Headshot mizuyabu
00:29
sinnex ak47 Headshot fwerklift
00:32
BRIGHTEYES mac10 pasha london school
00:41
dobby + Boonta mac10 est+
00:46
dobby mac10 Headshot redanking
Terrorists Win
Round #3
3 : 0
00:17
BRIGHTEYES mac10 Headshot est+
00:24
mizuyabu usp_silencer Headshot BRIGHTEYES
00:29
dobby mac10 Headshot mizuyabu
00:33
pasha london school + mizuyabu usp_silencer Headshot dobby
00:51
skippynate + BRIGHTEYES ump45 fwerklift
00:53
pasha london school mac10 skippynate
00:55
sinnex ak47 Headshot pasha london school
Terrorists Win
Round #4
4 : 0
00:30
BRIGHTEYES ak47 Headshot est+
00:49
Boonta + skippynate ak47 mizuyabu
00:53
redanking m4a1 sinnex
00:55
Boonta ak47 Headshot redanking
01:11
dobby + skippynate hegrenade fwerklift
Terrorists Win
Round #5
5 : 0
00:13
dobby ak47 Headshot fwerklift
00:18
redanking m4a1 dobby
00:22
BRIGHTEYES ak47 mizuyabu
00:29
sinnex ak47 redanking
00:39
Boonta ak47 est+
00:43
pasha london school famas skippynate
00:48
sinnex awp pasha london school
Terrorists Win
Round #6
6 : 0
00:08
skippynate awp mizuyabu
00:18
Boonta ak47 Headshot fwerklift
00:23
sinnex ak47 Headshot redanking
00:25
sinnex + dobby ak47 Headshot est+
00:48
BRIGHTEYES knife_t pasha london school
Terrorists Win
Round #7
1v1
7 : 0
00:15
est+ usp_silencer BRIGHTEYES
00:17
dobby ak47 mizuyabu
00:37
sinnex awp redanking
00:44
fwerklift cz75a dobby
00:49
sinnex + dobby p250 fwerklift
00:52
est+ + fwerklift ak47 skippynate
01:07
sinnex awp est+
01:09
pasha london school awp Boonta
01:10
sinnex + Boonta awp pasha london school
Terrorists Win
Round #8
8 : 0
00:16
redanking awp Boonta
00:20
pasha london school m4a1 Headshot BRIGHTEYES
00:23
sinnex awp mizuyabu
00:28
skippynate awp est+
00:31
dobby ak47 pasha london school
00:42
redanking + mizuyabu awp sinnex
00:54
skippynate awp redanking
01:07
dobby ak47 fwerklift
Terrorists Win
Round #9
8 : 1
00:15
redanking deagle Headshot skippynate
00:25
fwerklift awp BRIGHTEYES
00:27
redanking deagle Headshot sinnex
00:33
fwerklift awp Boonta
00:48
dobby ak47 pasha london school
00:49
dobby ak47 fwerklift
00:53
mizuyabu + fwerklift awp dobby
Counter Terrorists Win
Round #10
9 : 1
00:23
est+ m4a1_silencer Boonta
00:24
sinnex ak47 est+
00:27
sinnex ak47 pasha london school
00:29
skippynate awp mizuyabu
00:35
fwerklift m4a1 BRIGHTEYES
00:37
skippynate awp fwerklift
00:39
dobby ak47 Headshot redanking
Terrorists Win
Round #11
10 : 1
00:12
BRIGHTEYES ak47 Headshot fwerklift
00:14
skippynate awp redanking
00:22
sinnex p250 Headshot mizuyabu
00:26
BRIGHTEYES ak47 Headshot pasha london school
00:36
est+ + pasha london school cz75a BRIGHTEYES
00:46
est+ ak47 Headshot dobby
00:47
sinnex awp est+
Terrorists Win
Round #12
10 : 2
00:11
mizuyabu + est+ fiveseven BRIGHTEYES
00:21
redanking deagle Headshot skippynate
00:24
pasha london school awp Boonta
00:25
dobby ak47 fwerklift
00:47
est+ ak47 Headshot Wallbang dobby
00:47
pasha london school awp sinnex
Counter Terrorists Win
Round #13
1v1
11 : 2
00:15
dobby ak47 redanking
00:17
fwerklift m4a1 Headshot BRIGHTEYES
00:34
Boonta ak47 fwerklift
00:37
pasha london school ak47 Headshot skippynate
00:37
mizuyabu awp sinnex
00:39
Boonta awp Headshot mizuyabu
01:34
Boonta + BRIGHTEYES awp est+
02:03
pasha london school + est+ awp Headshot dobby
Terrorists Win
Round #14
1v1
12 : 2
00:12
redanking awp dobby
00:28
sinnex ak47 fwerklift
00:46
sinnex ak47 mizuyabu
00:55
sinnex ak47 Headshot pasha london school
01:03
redanking deagle Headshot sinnex
01:19
BRIGHTEYES ak47 Headshot est+
01:20
redanking deagle Headshot skippynate
01:27
redanking deagle Boonta
01:32
BRIGHTEYES ak47 Headshot redanking
Terrorists Win
Round #15
13 : 2
00:09
Boonta ak47 Headshot mizuyabu
00:11
redanking deagle Headshot sinnex
00:12
Boonta + sinnex ak47 redanking
00:14
fwerklift deagle Headshot dobby
00:16
Boonta ak47 fwerklift
00:27
Boonta ak47 est+
00:35
skippynate p250 Headshot pasha london school
Terrorists Win
Round #16
14 : 2
00:20
BRIGHTEYES usp_silencer Headshot fwerklift
00:22
skippynate hkp2000 Headshot est+
00:23
skippynate hkp2000 Headshot mizuyabu
00:26
skippynate hkp2000 Headshot pasha london school
00:27
BRIGHTEYES + est+ usp_silencer skippynate
00:32
sinnex usp_silencer redanking
Counter Terrorists Win
Round #17
15 : 2
00:11
dobby mp9 Headshot redanking
00:13
fwerklift cz75a Boonta
00:15
fwerklift cz75a Headshot dobby
00:16
sinnex m4a1 fwerklift
00:19
sinnex m4a1 est+
00:22
sinnex usp_silencer Headshot pasha london school
00:29
BRIGHTEYES ump45 Headshot mizuyabu
Counter Terrorists Win
Round #18
16 : 2
00:09
sinnex m4a1 fwerklift
00:11
sinnex m4a1 redanking
00:24
skippynate p90 Headshot mizuyabu
00:29
pasha london school ump45 Headshot skippynate
00:43
pasha london school ump45 sinnex
00:53
BRIGHTEYES ak47 Headshot pasha london school
00:58
BRIGHTEYES + sinnex ak47 Headshot fwerklift
Counter Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
sinnex 10
50%
25%
1026
Boonta 9
33%
16%
965
dobby 9
22%
24%
1131
BRIGHTEYES 8
88%
14%
917
skippynate 0
0%
15%
130
est+ 3
67%
19%
298
pasha london school 1
100%
13%
100
mizuyabu 0
0%
0%
0
AWP
sinnex 6
0%
33%
544
skippynate 6
0%
23%
600
Boonta 2
50%
50%
93
pasha london school 4
25%
67%
341
redanking 3
0%
33%
209
fwerklift 2
0%
33%
200
mizuyabu 2
0%
33%
155
est+ 0
0%
13%
87
M4A4
sinnex 4
0%
28%
433
dobby 0
0%
0%
0
redanking 2
0%
24%
321
fwerklift 2
50%
15%
341
pasha london school 1
100%
13%
217
mizuyabu 0
0%
6%
119
Deagle
redanking 7
86%
29%
662
fwerklift 1
100%
8%
100
USP
sinnex 2
50%
46%
150
BRIGHTEYES 1
100%
13%
111
Boonta 0
0%
11%
14
dobby 0
0%
6%
13
est+ 3
67%
30%
446
pasha london school 1
100%
13%
42
mizuyabu 1
100%
32%
215
fwerklift 0
0%
0%
0
Mac10
dobby 4
75%
11%
267
BRIGHTEYES 2
50%
27%
267
pasha london school 1
0%
33%
119
fwerklift 0
0%
25%
14
p250
sinnex 2
50%
27%
106
dobby 2
50%
21%
110
skippynate 1
100%
33%
100
est+ 0
0%
0%
0
CZ75a
skippynate 0
0%
17%
31
fwerklift 3
33%
33%
351
est+ 1
0%
21%
101
pasha london school 0
0%
33%
59
p2000
skippynate 3
100%
31%
165
redanking 1
100%
3%
90
fwerklift 0
0%
4%
19
Ump
BRIGHTEYES 1
100%
19%
77
skippynate 1
0%
11%
71
pasha london school 2
50%
33%
164
fwerklift 0
0%
0%
0
mizuyabu 0
0%
22%
36
Glock
sinnex 2
100%
22%
190
Boonta 1
100%
16%
143
BRIGHTEYES 0
0%
60%
45
skippynate 0
0%
19%
34
redanking 0
0%
3%
85
pasha london school 0
0%
10%
27
est+ 0
0%
18%
44
mizuyabu 0
0%
11%
24
HE Grenade
dobby 1
0%
50%
22
Boonta 0
0%
33%
48
BRIGHTEYES 0
0%
0%
0
skippynate 0
0%
100%
122
pasha london school 0
0%
0%
0
Five Seven
mizuyabu 1
0%
15%
63
pasha london school 0
0%
23%
78
M4A1s
est+ 1
0%
53%
152
MP9
dobby 1
100%
23%
125
mizuyabu 0
0%
0%
0
Knife
BRIGHTEYES 1
0%
1%
100
sinnex 0
0%
0%
0
Boonta 0
0%
0%
0
dobby 0
0%
0%
0
skippynate 0
0%
0%
0
redanking 0
0%
0%
0
pasha london school 0
0%
0%
0
est+ 0
0%
0%
0
fwerklift 0
0%
0%
0
mizuyabu 0
0%
0%
0
P90
skippynate 1
100%
24%
100
Famas
Boonta 0
0%
0%
0
skippynate 0
0%
0%
0
pasha london school 1
0%
71%
100
mizuyabu 0
0%
50%
19
Scout
redanking 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
est+ 0
0%
0%
0
Molotov
Boonta 0
0%
%
10
skippynate 0
0%
%
8
est+ 0
0%
%
40
Incendiary Grenade
Boonta 0
0%
0%
0
redanking 0
0%
0%
0
est+ 0
0%
0%
0
fwerklift 0
0%
0%
0
mizuyabu 0
0%
0%
0
Smoke Grenade
sinnex 0
0%
0%
0
Boonta 0
0%
0%
0
dobby 0
0%
0%
0
BRIGHTEYES 0
0%
0%
0
skippynate 0
0%
22%
2
redanking 0
0%
0%
0
pasha london school 0
0%
0%
0
est+ 0
0%
0%
0
fwerklift 0
0%
0%
0
mizuyabu 0
0%
0%
0
Molotov Projectile
sinnex 0
0%
0%
0
Boonta 0
0%
0%
0
dobby 0
0%
0%
0
BRIGHTEYES 0
0%
0%
0
skippynate 0
0%
0%
0
redanking 0
0%
0%
0
est+ 0
0%
0%
0
Flashbang
sinnex 0
0%
0%
0
Boonta 0
0%
0%
0
dobby 0
0%
0%
0
BRIGHTEYES 0
0%
0%
0
skippynate 0
0%
0%
0
redanking 0
0%
0%
0
pasha london school 0
0%
0%
0
est+ 0
0%
0%
0
Scar 20
est+ 0
0%
100%
64
Killer \ Victim
76561198122617412
BRIGHTEYES
0
1 (100%)
0
0
0
3 (50%)
3 (50%)
4 (80%)
1 (100%)
2 (50%)
76561198157152880
skippynate
0 (0%)
0
0
0
0
2 (67%)
2 (100%)
2 (33%)
2 (33%)
4 (100%)
76561198026497967
sinnex
0
0
0
0
0
5 (83%)
6 (100%)
7 (78%)
5 (50%)
3 (75%)
76561198081841774
Boonta
0
0
0
0
0
3 (75%)
3 (60%)
0 (0%)
2 (50%)
4 (100%)
76561198043214130
dobby
0
0
0
0
0
2 (50%)
5 (63%)
2 (50%)
5 (71%)
3 (75%)
76561197960548789
est+
3 (50%)
1 (33%)
1 (17%)
1 (25%)
2 (50%)
0
0
0
0
0
76561198075195773
fwerklift
3 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (40%)
3 (38%)
0
0
0
0
0
76561198313909592
pasha london school
1 (20%)
4 (67%)
2 (22%)
2 (100%)
2 (50%)
0
0
0
0
0
76561198018672400
redanking
0 (0%)
4 (67%)
5 (50%)
2 (50%)
2 (29%)
0
0
0
0
0
76561198043859399
mizuyabu
2 (50%)
0 (0%)
1 (25%)
0 (0%)
1 (25%)
0
0
0
0
0
grahps


Filter: