First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
Pol-enota
26 13 3 13 2 106 19% 6 1 3 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 74% 1.68
Nostromo
24 10 7 14 2.4 106 54% 3 2 3 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 9 83% 1.64
captainYo
20 14 8 6 1.4 102 40% 4 0 3 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 87% 1.25
hahap
14 14 6 0 1 69 29% 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 83% 0.95
t I K O
13 14 3 -1 0.9 64 31% 3 2 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 70% 0.87
Kodi#fajter
20 19 1 1 1.1 76 30% 2 5 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 5 48% 1.3
halina z dziecmi
15 21 5 -6 0.7 78 27% 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 70% 0.79
Klaffikk
15 22 0 -7 0.7 55 47% 3 5 1 2 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 43% 0.73
Макси
10 17 5 -7 0.6 61 60% 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 57% 0.6
Another OnE!
4 16 4 -12 0.3 40 25% 0 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 39% 0.47
Round #1
1v1
1 : 0
00:40
captainYo glock Макси
00:45
halina z dziecmi usp_silencer t I K O
00:46
Kodi#fajter usp_silencer Headshot hahap
00:50
Nostromo + hahap glock Headshot halina z dziecmi
00:56
Kodi#fajter usp_silencer Headshot Pol-enota
01:00
Nostromo glock Headshot Kodi#fajter
01:16
captainYo glock Another OnE!
01:17
Klaffikk + Макси usp_silencer Headshot captainYo
01:32
Nostromo + captainYo glock Headshot Klaffikk
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
00:18
Pol-enota + t I K O ak47 Headshot Klaffikk
00:26
Pol-enota ak47 halina z dziecmi
00:32
captainYo + Nostromo ump45 Headshot Kodi#fajter
00:40
t I K O ssg08 Макси
00:52
captainYo ump45 Headshot Another OnE!
Terrorists Win
Round #3
3 : 0
00:19
Nostromo mac10 Kodi#fajter
00:24
hahap + Nostromo ump45 halina z dziecmi
00:30
captainYo + hahap ump45 Макси
00:39
t I K O + Макси ssg08 hahap
00:41
Nostromo + hahap mac10 Klaffikk
00:41
captainYo + t I K O ump45 Headshot Another OnE!
Terrorists Win
Round #4
3 : 1
00:22
captainYo ump45 Headshot Klaffikk
00:27
Another OnE! awp t I K O
00:29
Another OnE! awp Pol-enota
00:41
halina z dziecmi m4a1 Headshot captainYo
00:42
Nostromo + captainYo ak47 halina z dziecmi
00:46
Another OnE! + halina z dziecmi ak47 Headshot Nostromo
00:52
hahap ak47 Another OnE!
00:52
Kodi#fajter + Another OnE! m4a1 hahap
Counter Terrorists Win
Round #5
4 : 1
00:26
Nostromo ak47 Headshot Макси
00:37
t I K O awp Kodi#fajter
01:04
Pol-enota awp halina z dziecmi
01:04
Klaffikk mag7 Headshot t I K O
01:22
Nostromo ak47 Headshot Another OnE!
01:22
Klaffikk awp Nostromo
01:48
Pol-enota + Nostromo p250 Klaffikk
Terrorists Win
Round #6
4 : 2
00:45
Klaffikk p250 Headshot Nostromo
01:00
Another OnE! p250 hahap
01:08
Klaffikk ak47 Headshot Pol-enota
01:12
t I K O ak47 Another OnE!
01:15
t I K O ak47 halina z dziecmi
01:20
Макси ump45 Headshot t I K O
01:23
captainYo tec9 Kodi#fajter
01:24
Klaffikk ak47 captainYo
Counter Terrorists Win
Round #7
4 : 3
00:16
Kodi#fajter m4a1 t I K O
00:30
halina z dziecmi m4a1 Nostromo
00:32
Макси famas captainYo
00:35
hahap ak47 Kodi#fajter
00:43
Klaffikk + Kodi#fajter hegrenade hahap
00:45
Pol-enota awp halina z dziecmi
00:58
Pol-enota + captainYo awp Klaffikk
01:34
Макси + halina z dziecmi ak47 Pol-enota
Counter Terrorists Win
Round #8
4 : 4
00:11
Klaffikk awp Pol-enota
00:24
Макси p250 Headshot hahap
00:28
t I K O + Nostromo deagle Макси
00:29
Kodi#fajter + Макси m4a1 Nostromo
00:36
halina z dziecmi + Макси deagle Headshot t I K O
00:38
captainYo tec9 Headshot halina z dziecmi
00:38
Klaffikk + halina z dziecmi p250 captainYo
Counter Terrorists Win
Round #9
5 : 4
00:12
Nostromo sg556 Headshot halina z dziecmi
00:17
t I K O + Pol-enota ak47 Kodi#fajter
00:27
t I K O + Pol-enota ak47 Headshot Another OnE!
00:41
Klaffikk awp captainYo
00:50
Nostromo + hahap m4a1 Headshot Klaffikk
01:35
Макси m4a1 Headshot Pol-enota
Terrorists Win
Round #10
1v1
6 : 4
00:17
captainYo ak47 Another OnE!
00:24
Nostromo awp Klaffikk
00:28
Nostromo awp Макси
00:33
halina z dziecmi awp Pol-enota
00:41
halina z dziecmi awp hahap
00:42
Nostromo awp Kodi#fajter
01:10
halina z dziecmi awp Nostromo
01:28
halina z dziecmi + Another OnE! awp captainYo
Terrorists Win
Round #11
1v1
7 : 4
00:33
halina z dziecmi awp hahap
00:36
captainYo ak47 Макси
00:40
Kodi#fajter deagle t I K O
00:49
captainYo ak47 Klaffikk
00:59
captainYo ak47 Headshot Another OnE!
01:49
Nostromo ak47 Headshot halina z dziecmi
02:06
Kodi#fajter awp captainYo
02:14
Kodi#fajter deagle Headshot Pol-enota
Terrorists Win
Round #12
1v2
7 : 5
00:13
t I K O ak47 Another OnE!
00:31
Pol-enota ak47 Klaffikk
00:38
Kodi#fajter awp Pol-enota
00:53
Kodi#fajter awp Nostromo
01:00
Макси fiveseven Headshot captainYo
01:01
hahap + captainYo ak47 Макси
01:05
hahap ak47 halina z dziecmi
01:12
Kodi#fajter + Another OnE! awp t I K O
01:54
Kodi#fajter + halina z dziecmi deagle hahap
Counter Terrorists Win
Round #13
7 : 6
00:14
Pol-enota ak47 Headshot Klaffikk
00:26
Kodi#fajter awp t I K O
00:28
Nostromo ak47 Another OnE!
00:30
halina z dziecmi m4a1 hahap
00:31
Kodi#fajter + Another OnE! awp Nostromo
00:37
Kodi#fajter awp Pol-enota
00:50
Kodi#fajter awp captainYo
Counter Terrorists Win
Round #14
8 : 6
00:11
Pol-enota ssg08 Kodi#fajter
00:18
Nostromo ak47 Headshot halina z dziecmi
00:24
hahap + Nostromo ak47 Klaffikk
00:27
hahap ak47 Headshot Another OnE!
00:35
hahap ak47 Headshot Макси
Terrorists Win
Round #15
9 : 6
00:12
t I K O ak47 Headshot Kodi#fajter
00:12
halina z dziecmi m4a1 Nostromo
00:14
Pol-enota awp Klaffikk
00:18
halina z dziecmi ak47 captainYo
00:19
hahap + captainYo ak47 halina z dziecmi
00:31
Макси ump45 hahap
00:58
Pol-enota tec9 Another OnE!
01:06
Pol-enota + hahap awp Макси
Terrorists Win
Round #16
10 : 6
00:21
Pol-enota usp_silencer Headshot Kodi#fajter
00:22
Pol-enota usp_silencer Headshot halina z dziecmi
00:23
Макси tec9 Headshot Pol-enota
00:23
captainYo + Pol-enota usp_silencer Another OnE!
00:31
Klaffikk tec9 Headshot t I K O
00:38
hahap usp_silencer Headshot Макси
00:44
Nostromo usp_silencer Headshot Klaffikk
Counter Terrorists Win
Round #17
11 : 6
00:13
Klaffikk deagle Headshot t I K O
00:28
hahap ump45 Headshot Klaffikk
00:29
halina z dziecmi tec9 Headshot hahap
00:30
captainYo ump45 Another OnE!
00:36
Nostromo bizon Headshot Макси
00:43
Kodi#fajter ump45 Headshot captainYo
00:54
Pol-enota m4a1_silencer halina z dziecmi
00:54
Pol-enota + Nostromo m4a1_silencer Kodi#fajter
Counter Terrorists Win
Round #18
12 : 6
00:11
hahap mp9 Kodi#fajter
00:16
hahap mp9 Макси
00:17
Nostromo bizon halina z dziecmi
00:30
captainYo m4a1 Klaffikk
00:36
Pol-enota m4a1_silencer Another OnE!
Counter Terrorists Win
Round #19
13 : 6
00:09
t I K O ssg08 Headshot Klaffikk
00:22
Pol-enota m4a1_silencer Макси
00:28
halina z dziecmi ak47 Pol-enota
00:48
Nostromo + t I K O m4a1_silencer Klaffikk
01:02
Kodi#fajter ak47 t I K O
01:06
Nostromo m4a1_silencer Headshot halina z dziecmi
01:15
Nostromo m4a1_silencer Kodi#fajter
Counter Terrorists Win
Round #20
13 : 7
00:22
Kodi#fajter deagle Headshot Nostromo
00:25
t I K O awp Headshot Kodi#fajter
00:37
Klaffikk ak47 Headshot Pol-enota
00:43
Kodi#fajter p90 Headshot captainYo
00:55
t I K O awp Kodi#fajter
01:10
hahap m4a1 halina z dziecmi
01:11
Klaffikk + Макси ak47 hahap
01:11
Макси mp7 t I K O
Terrorists Win
Round #21
14 : 7
00:24
Pol-enota scar20 Frank
00:25
Pol-enota scar20 Макси
00:30
t I K O m4a1_silencer Klaffikk
00:51
Pol-enota scar20 Kodi#fajter
00:58
halina z dziecmi deagle Headshot captainYo
01:00
Nostromo + captainYo fiveseven halina z dziecmi
Counter Terrorists Win
Round #22
15 : 7
00:13
captainYo ump45 Klaffikk
00:15
Pol-enota + Nostromo ak47 Kodi#fajter
00:18
Макси + halina z dziecmi ak47 Headshot hahap
00:18
Pol-enota + hahap ak47 halina z dziecmi
00:51
Klaffikk + Pol-enota mac10 t I K O
00:55
Pol-enota + captainYo ak47 Headshot Klaffikk
01:28
captainYo ak47 Макси
Counter Terrorists Win
Round #23
16 : 7
00:10
Pol-enota ak47 Frank
00:20
captainYo ak47 Headshot Макси
00:30
Pol-enota ak47 Klaffikk
00:31
captainYo ak47 Headshot Kodi#fajter
00:38
Nostromo + captainYo fiveseven Headshot halina z dziecmi
Counter Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
Pol-enota 9
33%
14%
835
hahap 8
25%
17%
675
captainYo 7
43%
18%
961
Nostromo 6
67%
21%
683
t I K O 6
33%
15%
534
Klaffikk 4
50%
11%
327
halina z dziecmi 2
0%
23%
255
Макси 2
50%
16%
162
Kodi#fajter 1
0%
6%
118
Another OnE! 1
100%
13%
100
AWP
Pol-enota 5
0%
56%
389
Nostromo 3
0%
57%
271
t I K O 3
33%
25%
346
captainYo 0
0%
0%
0
hahap 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 8
0%
45%
661
halina z dziecmi 5
0%
56%
387
Klaffikk 3
0%
15%
285
Another OnE! 2
0%
18%
200
Макси 0
0%
100%
69
Ump
captainYo 7
57%
19%
552
hahap 2
50%
17%
275
t I K O 0
0%
29%
30
Макси 2
50%
28%
213
Kodi#fajter 1
100%
13%
78
halina z dziecmi 0
0%
14%
15
Another OnE! 0
0%
9%
83
M4A4
Nostromo 1
100%
25%
39
captainYo 1
0%
5%
100
hahap 1
0%
21%
73
halina z dziecmi 4
25%
30%
460
Kodi#fajter 3
0%
16%
268
Макси 1
100%
17%
143
Another OnE! 0
0%
22%
52
USP
Pol-enota 2
100%
0%
0
Nostromo 1
100%
0%
0
captainYo 1
0%
0%
0
hahap 1
100%
0%
0
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 2
100%
0%
0
halina z dziecmi 1
0%
0%
0
Klaffikk 1
100%
0%
0
Макси 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
0%
0
Deagle
t I K O 1
0%
31%
88
hahap 0
0%
22%
89
Kodi#fajter 4
50%
22%
252
halina z dziecmi 2
100%
38%
237
Klaffikk 1
100%
13%
190
M4A1s
Pol-enota 4
0%
30%
215
Nostromo 3
33%
28%
385
t I K O 1
0%
4%
100
Klaffikk 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
25%
59
Tec9
captainYo 2
50%
29%
286
Pol-enota 1
0%
29%
100
Nostromo 0
0%
5%
47
hahap 0
0%
0%
0
t I K O 0
0%
0%
0
Klaffikk 1
100%
8%
100
halina z dziecmi 1
100%
16%
187
Макси 1
100%
16%
113
Kodi#fajter 0
0%
12%
58
Another OnE! 0
0%
21%
94
p250
Pol-enota 1
0%
3%
18
hahap 0
0%
33%
44
t I K O 0
0%
13%
20
Klaffikk 2
50%
31%
128
Макси 1
100%
20%
89
Another OnE! 1
0%
23%
126
halina z dziecmi 0
0%
12%
111
Glock
Nostromo 3
100%
22%
150
captainYo 2
0%
28%
220
Pol-enota 0
0%
12%
49
hahap 0
0%
17%
69
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
halina z dziecmi 0
0%
38%
33
Klaffikk 0
0%
0%
0
Макси 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
20%
47
Mac10
Nostromo 2
0%
12%
244
Klaffikk 1
0%
36%
51
Five Seven
Nostromo 2
50%
9%
68
Макси 1
100%
19%
174
Scar 20
Pol-enota 3
0%
25%
276
Scout
t I K O 2
50%
14%
269
Pol-enota 1
0%
40%
242
MP9
hahap 2
0%
20%
201
Bizon
Nostromo 2
50%
18%
290
P90
Kodi#fajter 1
100%
14%
100
Макси 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
56%
92
Famas
Макси 1
0%
38%
100
Another OnE! 0
0%
33%
19
MP7
Макси 1
0%
17%
167
SG556
Nostromo 1
100%
33%
100
HE Grenade
Pol-enota 0
0%
0%
0
Nostromo 0
0%
71%
67
captainYo 0
0%
38%
120
hahap 0
0%
14%
27
t I K O 0
0%
22%
77
Klaffikk 1
0%
33%
21
Kodi#fajter 0
0%
25%
22
halina z dziecmi 0
0%
0%
0
Макси 0
0%
33%
50
Another OnE! 0
0%
100%
7
Mag7
Pol-enota 0
0%
100%
45
Klaffikk 1
100%
100%
100
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
molotovgrenade
Nostromo 0
0%
0%
0
captainYo 0
0%
0%
0
hahap 0
0%
100%
32
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
halina z dziecmi 0
0%
100%
8
Макси 0
0%
100%
35
decoygrenade
captainYo 0
0%
0%
0
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
Klaffikk 0
0%
0%
0
flashbang
captainYo 0
0%
0%
0
hahap 0
0%
0%
0
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
halina z dziecmi 0
0%
0%
0
Klaffikk 0
0%
0%
0
Макси 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
0%
0
smokegrenade
Pol-enota 0
0%
0%
0
Nostromo 0
0%
0%
0
captainYo 0
0%
0%
0
hahap 0
0%
0%
0
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
halina z dziecmi 0
0%
0%
0
Klaffikk 0
0%
0%
0
Макси 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
0%
0
Knife
Pol-enota 0
0%
0%
0
Nostromo 0
0%
0%
0
captainYo 0
0%
0%
0
hahap 0
0%
0%
0
t I K O 0
0%
0%
0
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
halina z dziecmi 0
0%
0%
0
Klaffikk 0
0%
0%
0
Макси 0
0%
0%
0
Another OnE! 0
0%
0%
0
CZ75a
Kodi#fajter 0
0%
0%
0
Klaffikk 0
0%
0%
0
p2000
Pol-enota 0
0%
%
261
Nostromo 0
0%
%
100
captainYo 0
0%
%
102
hahap 0
0%
%
100
t I K O 0
0%
%
16
Kodi#fajter 0
0%
%
191
halina z dziecmi 0
0%
%
100
Klaffikk 0
0%
%
73
Макси 0
0%
%
78
Another OnE! 0
0%
%
51
Zeus
Another OnE! 0
0%
0%
0
Killer \ Victim
76561198082290489
captainYo
0
0
0
0
0
1 (20%)
3 (43%)
7 (100%)
4 (50%)
5 (71%)
76561198060803720
t I K O
0
0
1 (100%)
0
0
1 (33%)
5 (50%)
3 (75%)
2 (33%)
2 (50%)
76561198175742585
hahap
0
0 (0%)
0
0
0
4 (50%)
2 (40%)
2 (67%)
2 (50%)
4 (57%)
76561198066736065
Nostromo
0
0
0
0
0
9 (75%)
4 (50%)
2 (67%)
6 (75%)
3 (100%)
76561198164212010
Pol-enota
0
0
0
0
0
6 (75%)
5 (56%)
2 (67%)
8 (73%)
3 (50%)
76561198076515031
halina z dziecmi
4 (80%)
2 (67%)
4 (50%)
3 (25%)
2 (25%)
0
0
0
0
0
76561198274896142
Kodi#fajter
4 (57%)
5 (50%)
3 (60%)
4 (50%)
4 (44%)
0
0
0
0
0
76561198161438275
Another OnE!
0 (0%)
1 (25%)
1 (33%)
1 (33%)
1 (33%)
0
0
0
0
0
76561198175259911
Klaffikk
4 (50%)
4 (67%)
2 (50%)
2 (25%)
3 (27%)
0
0
0
0
0
76561198099401837
Макси
2 (29%)
2 (50%)
3 (43%)
0 (0%)
3 (50%)
0
0
0
0
0