First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
yay
26 15 3 11 1.7 109 31% 3 4 3 4 0 0 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 79% 1.57
ShahZaM
22 14 2 8 1.6 86 64% 2 1 1 0 1 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 7 71% 1.4
stanislaw
16 11 0 5 1.5 71 56% 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 67% 1.17
ANDROID
15 10 1 5 1.5 65 40% 1 1 1 1 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 79% 1.14
dephh
19 19 6 0 1 93 47% 6 4 2 3 4 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 83% 0.98
smooya
20 19 2 1 1.1 83 45% 3 2 1 1 2 1 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 63% 1.13
tabseN
16 19 1 -3 0.8 68 63% 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 54% 0.94
gob b
14 21 2 -7 0.7 66 50% 4 4 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 46% 0.78
nex
11 19 3 -8 0.6 64 36% 1 1 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 50% 0.6
tiziaN
8 20 2 -12 0.4 40 63% 2 5 1 2 1 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 54% 0.44
Round #1
1v1
1 : 0
00:11
ShahZaM glock Headshot gob b
00:13
nex usp_silencer Headshot stanislaw
00:17
ANDROID glock Headshot tabseN
00:22
dephh glock Headshot tiziaN
00:46
smooya + tiziaN usp_silencer Headshot dephh
00:50
ShahZaM usp_silencer Headshot nex
00:51
smooya usp_silencer Headshot ShahZaM
00:56
smooya usp_silencer Headshot yay
01:03
ANDROID glock smooya
Terrorists Win
Round #2
2 : 0
00:12
ANDROID ak47 Headshot gob b
00:14
nex cz75a dephh
00:18
yay galilar nex
00:25
ANDROID ak47 Headshot smooya
00:52
stanislaw hegrenade tiziaN
Terrorists Win
Round #3
3 : 0
00:14
dephh mac10 Headshot tiziaN
00:19
smooya usp_silencer Headshot dephh
00:28
yay galilar nex
00:31
stanislaw ump45 Headshot gob b
00:37
yay galilar Headshot smooya
00:39
yay galilar Headshot tabseN
Terrorists Win
Round #4
4 : 0
00:12
yay galilar gob b
00:12
yay galilar nex
00:13
ShahZaM ak47 Headshot tabseN
Terrorists Win
Round #5
1v1
5 : 0
00:35
yay m4a1 tiziaN
00:37
tabseN cz75a Headshot ANDROID
00:41
yay m4a1 Headshot nex
00:42
tabseN cz75a Headshot stanislaw
00:44
smooya awp dephh
00:46
ShahZaM ak47 Headshot tabseN
00:54
ShahZaM ak47 Headshot gob b
01:17
smooya awp yay
01:33
ShahZaM ak47 Headshot smooya
Terrorists Win
Round #6
6 : 0
00:19
gob b m4a1 Headshot dephh
00:19
ShahZaM ak47 Headshot gob b
00:20
nex m4a1 ANDROID
00:22
yay ak47 nex
00:44
stanislaw ak47 Headshot tabseN
00:59
ShahZaM ak47 Headshot tiziaN
01:01
smooya + nex awp yay
01:02
ShahZaM ak47 smooya
Terrorists Win
Round #7
7 : 0
00:20
tiziaN deagle yay
00:21
ShahZaM + yay ak47 Headshot tiziaN
00:25
ShahZaM + dephh ak47 Headshot gob b
00:28
ShahZaM ak47 Headshot smooya
00:34
tabseN + smooya cz75a ShahZaM
00:35
ANDROID ak47 tabseN
01:02
ANDROID ak47 nex
Terrorists Win
Round #8
7 : 1
00:54
nex m4a1 yay
00:55
ANDROID ak47 nex
00:58
gob b m4a1 ANDROID
00:59
gob b + tabseN m4a1 stanislaw
01:02
dephh ak47 tabseN
01:03
smooya awp dephh
01:09
tiziaN + smooya m4a1 ShahZaM
Counter Terrorists Win
Round #9
8 : 1
00:30
smooya awp dephh
00:32
smooya awp yay
00:36
ANDROID ak47 smooya
00:42
stanislaw ak47 Headshot tabseN
00:46
stanislaw ak47 Wallbang nex
01:23
ShahZaM awp gob b
01:56
ShahZaM awp tiziaN
Terrorists Win
Round #10
1v2
8 : 2
00:24
dephh ak47 smooya
01:23
dephh ak47 nex
01:24
gob b usp_silencer Headshot yay
01:28
tabseN usp_silencer ShahZaM
01:29
gob b usp_silencer Headshot ANDROID
01:31
stanislaw ak47 gob b
01:36
stanislaw ak47 Headshot Wallbang tiziaN
01:41
tabseN awp dephh
01:50
tabseN ak47 stanislaw
Counter Terrorists Win
Round #11
8 : 3
00:11
gob b m4a1 dephh
00:11
gob b m4a1 Headshot ANDROID
00:12
gob b + nex m4a1 ShahZaM
00:13
yay ak47 Headshot tabseN
00:14
gob b m4a1 yay
00:19
nex ak47 Headshot stanislaw
Counter Terrorists Win
Round #12
9 : 3
00:31
yay ak47 Headshot tiziaN
00:41
gob b ak47 yay
00:41
ANDROID + yay ak47 gob b
00:49
stanislaw ak47 Headshot tabseN
01:10
stanislaw ak47 smooya
01:12
dephh ak47 Headshot nex
Terrorists Win
Round #13
9 : 4
00:34
smooya awp ANDROID
00:42
smooya awp yay
00:46
smooya awp Headshot ShahZaM
00:58
stanislaw ak47 gob b
01:04
stanislaw ak47 Headshot tiziaN
01:25
nex m4a1 dephh
01:26
stanislaw + dephh awp smooya
01:27
nex + gob b m4a1 stanislaw
Counter Terrorists Win
Round #14
9 : 5
00:12
tabseN m4a1 Headshot yay
01:08
ANDROID ak47 smooya
01:08
ShahZaM ak47 tiziaN
01:18
tabseN m4a1 Headshot ShahZaM
01:20
tabseN m4a1 Headshot ANDROID
01:22
gob b m4a1 Headshot stanislaw
01:25
nex ak47 dephh
Counter Terrorists Win
Round #15
9 : 6
00:33
gob b m4a1 Headshot yay
00:38
ANDROID deagle Headshot gob b
00:44
tabseN ak47 stanislaw
00:58
ShahZaM cz75a smooya
01:06
tabseN ak47 Headshot ANDROID
01:08
dephh + smooya m4a1 Headshot tabseN
01:08
tiziaN m4a1 ShahZaM
01:15
nex ak47 dephh
Counter Terrorists Win
Round #16
10 : 6
00:43
dephh usp_silencer Headshot nex
00:44
dephh usp_silencer Headshot tiziaN
00:45
smooya glock Headshot dephh
00:45
stanislaw usp_silencer Headshot smooya
00:47
yay usp_silencer Headshot tabseN
01:11
ShahZaM hkp2000 Headshot gob b
Counter Terrorists Win
Round #17
10 : 7
00:28
gob b cz75a dephh
00:35
ShahZaM + dephh famas gob b
00:39
tiziaN p250 Headshot ShahZaM
01:09
yay ump45 Headshot tiziaN
01:26
yay ump45 nex
01:35
smooya + nex ssg08 yay
01:49
tabseN famas Headshot ANDROID
01:53
tabseN famas Headshot stanislaw
Terrorists Win
Round #18
11 : 7
00:29
dephh ssg08 Headshot smooya
00:31
tiziaN ak47 Headshot ShahZaM
00:52
yay ump45 nex
00:55
yay ump45 tabseN
00:59
yay + dephh ump45 tiziaN
01:00
yay ump45 Headshot gob b
Counter Terrorists Win
Round #19
12 : 7
00:26
tiziaN deagle Headshot ShahZaM
00:57
stanislaw ak47 Headshot smooya
01:13
dephh mp9 tiziaN
01:19
ANDROID famas gob b
01:20
tabseN deagle Headshot dephh
01:26
yay ak47 tabseN
01:29
yay ak47 nex
Counter Terrorists Win
Round #20
13 : 7
00:25
ShahZaM mp9 Headshot gob b
00:28
ShahZaM mp9 Headshot smooya
00:30
dephh m4a1 tabseN
00:31
yay ak47 tiziaN
00:32
dephh + ShahZaM m4a1 nex
Counter Terrorists Win
Round #21
13 : 8
00:44
dephh m4a1 Headshot tiziaN
01:43
gob b ak47 Headshot yay
01:47
nex ak47 Headshot stanislaw
01:49
tabseN ak47 ANDROID
01:50
dephh + yay m4a1 gob b
01:57
smooya + tiziaN ak47 dephh
02:33
ShahZaM awp tabseN
02:34
nex ak47 Headshot ShahZaM
Terrorists Win
Round #22
14 : 8
00:35
stanislaw m4a1 Headshot tiziaN
00:51
dephh m4a1 Headshot tabseN
00:53
dephh m4a1 gob b
00:54
smooya + gob b ak47 dephh
01:25
yay + dephh m4a1 nex
01:26
smooya ak47 Headshot yay
01:31
smooya ak47 Headshot ShahZaM
01:45
stanislaw + ANDROID m4a1 smooya
Counter Terrorists Win
Round #23
15 : 8
00:37
smooya cz75a Headshot stanislaw
00:38
ANDROID ak47 Headshot nex
00:42
ANDROID ak47 Headshot smooya
00:44
tabseN cz75a Headshot dephh
00:45
ANDROID ak47 tiziaN
00:46
yay + ShahZaM m4a1 gob b
00:46
yay m4a1 tabseN
Counter Terrorists Win
Round #24
16 : 8
00:57
dephh m4a1 tabseN
00:58
dephh m4a1 nex
01:03
tiziaN deagle Headshot dephh
01:11
yay m4a1 smooya
01:19
ShahZaM awp gob b
01:39
tiziaN deagle Headshot ShahZaM
01:53
yay + dephh m4a1 tiziaN
Counter Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
ShahZaM 11
82%
15%
912
ANDROID 11
36%
33%
1144
stanislaw 10
60%
37%
1160
yay 6
33%
26%
828
dephh 4
25%
13%
477
nex 5
60%
36%
573
smooya 4
50%
17%
265
tabseN 4
25%
21%
343
gob b 2
50%
11%
254
tiziaN 1
100%
5%
154
M4A4
dephh 9
33%
26%
724
yay 7
14%
25%
502
stanislaw 2
50%
58%
151
ANDROID 0
0%
11%
43
gob b 9
44%
20%
727
nex 4
0%
28%
455
tabseN 3
100%
10%
406
tiziaN 2
0%
8%
188
smooya 0
0%
0%
0
AWP
ShahZaM 4
0%
31%
473
stanislaw 1
0%
100%
42
smooya 9
11%
65%
897
tabseN 1
0%
50%
35
USP
dephh 2
100%
38%
216
yay 1
100%
23%
92
ShahZaM 1
100%
13%
63
stanislaw 1
100%
20%
85
ANDROID 0
0%
14%
33
smooya 4
100%
17%
302
gob b 2
100%
26%
190
tabseN 1
0%
17%
133
nex 1
100%
14%
132
tiziaN 0
0%
22%
66
CZ75a
ShahZaM 1
0%
50%
100
yay 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
dephh 0
0%
0%
0
tabseN 4
75%
41%
332
smooya 1
100%
39%
218
gob b 1
0%
39%
356
nex 1
0%
24%
160
Ump
yay 6
33%
52%
486
stanislaw 1
100%
6%
193
dephh 0
0%
20%
16
nex 0
0%
0%
0
Galil
yay 6
33%
22%
458
Deagle
ANDROID 1
100%
100%
81
tiziaN 4
75%
14%
400
tabseN 1
100%
3%
96
smooya 0
0%
0%
0
Glock
ANDROID 2
50%
29%
162
ShahZaM 1
100%
50%
100
dephh 1
100%
3%
100
yay 0
0%
12%
22
stanislaw 0
0%
0%
0
smooya 1
100%
3%
100
tabseN 0
0%
8%
16
gob b 0
0%
36%
46
nex 0
0%
13%
60
tiziaN 0
0%
0%
0
Famas
ShahZaM 1
0%
23%
66
ANDROID 1
0%
14%
75
tabseN 2
100%
25%
162
gob b 0
0%
0%
0
MP9
ShahZaM 2
100%
20%
244
dephh 1
0%
14%
238
nex 0
0%
19%
83
tiziaN 0
0%
0%
0
Scout
dephh 1
100%
25%
170
ShahZaM 0
0%
0%
0
smooya 1
0%
14%
45
p2000
ShahZaM 1
100%
25%
90
Mac10
dephh 1
100%
33%
100
yay 0
0%
24%
93
tabseN 0
0%
7%
12
p250
tiziaN 1
100%
36%
138
tabseN 0
0%
0%
0
HE Grenade
stanislaw 1
0%
47%
59
yay 0
0%
44%
131
ShahZaM 0
0%
0%
0
ANDROID 0
0%
22%
32
dephh 0
0%
83%
117
smooya 0
0%
100%
90
tabseN 0
0%
60%
88
gob b 0
0%
11%
4
nex 0
0%
33%
32
tiziaN 0
0%
11%
6
smokegrenade
yay 0
0%
0%
0
ShahZaM 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
ANDROID 0
0%
0%
0
dephh 0
0%
0%
0
smooya 0
0%
0%
0
tabseN 0
0%
0%
0
gob b 0
0%
0%
0
nex 0
0%
0%
0
tiziaN 0
0%
0%
0
molotov
yay 0
0%
0%
0
ShahZaM 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
ANDROID 0
0%
0%
0
dephh 0
0%
0%
0
smooya 0
0%
0%
0
tabseN 0
0%
0%
0
gob b 0
0%
0%
0
nex 0
0%
0%
0
tiziaN 0
0%
0%
0
Knife
yay 0
0%
0%
0
ShahZaM 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
ANDROID 0
0%
0%
0
dephh 0
0%
0%
0
smooya 0
0%
0%
0
tabseN 0
0%
0%
0
gob b 0
0%
0%
0
nex 0
0%
0%
0
tiziaN 0
0%
0%
0
incgrenade
yay 0
0%
0%
0
ShahZaM 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
ANDROID 0
0%
0%
0
dephh 0
0%
0%
0
smooya 0
0%
0%
0
tabseN 0
0%
0%
0
gob b 0
0%
0%
0
nex 0
0%
0%
0
tiziaN 0
0%
0%
0
decoy
ShahZaM 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
tabseN 0
0%
0%
0
gob b 0
0%
0%
0
tiziaN 0
0%
0%
0
Molotov
ShahZaM 0
0%
%
9
stanislaw 0
0%
%
14
dephh 0
0%
%
72
smooya 0
0%
%
64
tabseN 0
0%
%
1
nex 0
0%
%
29
tiziaN 0
0%
%
19
flashbang
yay 0
0%
0%
0
ShahZaM 0
0%
0%
0
stanislaw 0
0%
0%
0
ANDROID 0
0%
0%
0
dephh 0
0%
0%
0
smooya 0
0%
0%
0
tabseN 0
0%
0%
0
gob b 0
0%
0%
0
nex 0
0%
0%
0
tiziaN 0
0%
0%
0
Killer \ Victim
76561198046268744
ShahZaM
0
0
0
0
0
1 (50%)
5 (63%)
3 (50%)
9 (90%)
4 (40%)
76561197981849043
stanislaw
0
0
0
0
0
1 (20%)
5 (83%)
3 (43%)
3 (60%)
4 (100%)
76561198017762493
yay
0
0
0
0
0
9 (90%)
2 (22%)
6 (86%)
3 (38%)
6 (86%)
76561197987260907
dephh
0
0
0
0
0
5 (56%)
2 (20%)
5 (63%)
2 (40%)
5 (83%)
76561197962202161
ANDROID
0
0
0
0
0
3 (75%)
5 (83%)
2 (29%)
4 (57%)
1 (100%)
76561198050644501
nex
1 (50%)
4 (80%)
1 (10%)
4 (44%)
1 (25%)
0
0
0
0
0
76561198171689321
smooya
3 (38%)
1 (17%)
7 (78%)
8 (80%)
1 (17%)
0
0
0
0
0
76561197961491680
tabseN
3 (50%)
4 (57%)
1 (14%)
3 (38%)
5 (71%)
0
0
0
0
0
76561197961427893
gob b
1 (10%)
2 (40%)
5 (63%)
3 (60%)
3 (43%)
0
0
0
0
0
76561197997556936
tiziaN
6 (60%)
0 (0%)
1 (14%)
1 (17%)
0 (0%)
0
0
0
0
0
grahps