First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
Ejaculação_prematura
24 20 5 4 1.2 89 46% 4 2 4 0 0 2 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 81% 1.23
Davy-Boy-Dave
20 18 3 2 1.1 81 20% 1 1 1 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 65% 1.05
BearTrees
22 22 3 0 1 103 55% 8 3 5 2 3 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 14 85% 1.01
kardos cigany
20 20 3 0 1 95 40% 3 1 2 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 69% 0.97
fuckboy
10 19 5 -9 0.5 49 20% 3 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 58% 0.61
Skäkäkäää
40 13 3 27 3.1 142 8% 2 1 1 1 1 0 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 5 9 3 85% 2.36
Dustus
20 19 3 1 1.1 71 30% 0 6 0 1 0 5 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 7 69% 1.13
Xar
16 21 5 -5 0.8 72 19% 0 3 0 2 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 73% 0.83
Bombero113
13 20 6 -7 0.7 63 31% 0 4 0 1 0 3 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 65% 0.65
Omni
10 23 8 -13 0.4 65 80% 5 5 4 1 1 4 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 62% 0.48
Round #1
1 : 0
00:17
Ejaculação_prematura glock Headshot Xar
00:18
Ejaculação_prematura glock Headshot Dustus
00:25
Ejaculação_prematura hkp2000 Headshot Bombero113
00:29
kardos cigany glock Headshot Skäkäkäää
00:32
kardos cigany glock Headshot Omni
Terrorists Win
Round #2
1 : 1
00:12
Omni fiveseven Headshot BearTrees
00:14
Omni fiveseven Headshot Ejaculação_prematura
00:18
kardos cigany mp7 Xar
00:26
kardos cigany + Ejaculação_prematura hegrenade Omni
00:27
Bombero113 + Xar p90 kardos cigany
00:55
Skäkäkäää deagle fuckboy
00:57
Skäkäkäää deagle Davy-Boy-Dave
Counter Terrorists Win
Round #3
1 : 2
00:12
Ejaculação_prematura + BearTrees deagle Headshot Dustus
00:19
Ejaculação_prematura deagle Xar
00:22
Omni m4a1 fuckboy
00:24
kardos cigany galilar Bombero113
00:34
Omni m4a1 Davy-Boy-Dave
00:37
Skäkäkäää + Bombero113 galilar kardos cigany
00:48
Skäkäkäää + Dustus mp7 BearTrees
00:49
Skäkäkäää + Xar mp7 Ejaculação_prematura
Counter Terrorists Win
Round #4
1 : 3
00:19
BearTrees cz75a Bombero113
00:27
Dustus m4a1_silencer BearTrees
00:27
Dustus + Bombero113 m4a1_silencer Headshot Ejaculação_prematura
00:35
Omni m4a1 Headshot Davy-Boy-Dave
00:37
Xar + Dustus famas Headshot fuckboy
00:38
Omni m4a1 Headshot kardos cigany
Counter Terrorists Win
Round #5
2 : 3
00:19
Davy-Boy-Dave ak47 Omni
00:21
BearTrees + Ejaculação_prematura p90 Headshot Bombero113
00:24
BearTrees p90 Headshot Dustus
00:26
BearTrees p90 Xar
00:33
Skäkäkäää awp kardos cigany
00:39
BearTrees p90 Headshot Skäkäkäää
Terrorists Win
Round #6
1v1
2 : 4
00:15
BearTrees awp Headshot Bombero113
00:21
Skäkäkäää awp kardos cigany
00:22
Dustus + Bombero113 m4a1_silencer BearTrees
00:33
Xar m4a1_silencer fuckboy
00:36
Skäkäkäää awp Davy-Boy-Dave
00:37
Ejaculação_prematura + fuckboy awp Xar
00:40
Ejaculação_prematura awp Dustus
01:18
Ejaculação_prematura + Davy-Boy-Dave awp Omni
01:34
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
Counter Terrorists Win
Round #7
1v2
2 : 5
00:19
Ejaculação_prematura ak47 Wallbang Bombero113
00:21
Dustus m4a1_silencer Headshot BearTrees
00:23
Xar p90 fuckboy
00:23
kardos cigany ump45 Dustus
00:31
Ejaculação_prematura ak47 Headshot Omni
00:32
Skäkäkäää awp Davy-Boy-Dave
00:38
Ejaculação_prematura + fuckboy ak47 Xar
01:14
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
01:21
Skäkäkäää awp kardos cigany
Counter Terrorists Win
Round #8
1v1
2 : 6
00:12
BearTrees deagle Omni
00:13
Skäkäkäää + Omni awp BearTrees
00:18
Ejaculação_prematura ak47 Headshot Dustus
00:20
Bombero113 m4a1 Wallbang Ejaculação_prematura
00:26
Davy-Boy-Dave ak47 Headshot Bombero113
00:31
Skäkäkäää awp Davy-Boy-Dave
00:33
Xar famas fuckboy
00:37
kardos cigany galilar Xar
Counter Terrorists Win
Round #9
3 : 6
00:11
BearTrees p90 Headshot Omni
00:13
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
00:15
kardos cigany ak47 Headshot Bombero113
00:17
Skäkäkäää + Omni awp Headshot BearTrees
00:32
kardos cigany ak47 Xar
00:54
Skäkäkäää deagle fuckboy
01:02
Davy-Boy-Dave galilar Dustus
01:02
kardos cigany ak47 Skäkäkäää
Terrorists Win
Round #10
4 : 6
00:13
kardos cigany awp Dustus
00:19
Bombero113 awp fuckboy
00:26
BearTrees p90 Bombero113
00:29
Ejaculação_prematura deagle Xar
00:47
Skäkäkäää + Dustus awp kardos cigany
00:49
Davy-Boy-Dave m4a1_silencer Omni
00:57
Skäkäkäää awp BearTrees
01:00
Davy-Boy-Dave m4a1_silencer Skäkäkäää
Terrorists Win
Round #11
5 : 6
00:23
BearTrees nova Headshot Dustus
00:24
Bombero113 + Xar m4a1 BearTrees
00:31
Ejaculação_prematura ak47 Headshot Skäkäkäää
00:34
Davy-Boy-Dave awp Bombero113
00:40
Ejaculação_prematura + kardos cigany ak47 Xar
00:56
Davy-Boy-Dave awp Wallbang Omni
Terrorists Win
Round #12
6 : 6
00:14
fuckboy ak47 Omni
00:16
Ejaculação_prematura ak47 Xar
00:21
fuckboy ak47 Headshot Wallbang Skäkäkäää
00:22
Davy-Boy-Dave awp Dustus
00:29
kardos cigany + BearTrees ak47 Bombero113
Terrorists Win
Round #13
6 : 7
00:13
Skäkäkäää awp BearTrees
00:15
Skäkäkäää awp fuckboy
00:16
Bombero113 aug Headshot kardos cigany
00:27
Davy-Boy-Dave awp Bombero113
00:43
Dustus + Bombero113 m4a1_silencer Davy-Boy-Dave
00:44
Ejaculação_prematura awp Headshot Wallbang Dustus
01:26
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
Counter Terrorists Win
Round #14
7 : 7
00:14
Ejaculação_prematura ak47 Headshot Dustus
00:20
Xar aug Ejaculação_prematura
00:21
Davy-Boy-Dave awp Headshot Bombero113
00:21
BearTrees nova Headshot Skäkäkäää
00:32
kardos cigany ak47 Headshot Omni
00:36
Xar aug Headshot kardos cigany
00:41
Xar aug Davy-Boy-Dave
00:44
fuckboy ak47 Xar
Terrorists Win
Round #15
8 : 7
00:25
kardos cigany ak47 Headshot Dustus
00:33
Xar mp7 Headshot kardos cigany
00:39
Davy-Boy-Dave ak47 Headshot Xar
00:41
BearTrees awp Omni
00:42
Ejaculação_prematura awp Bombero113
00:51
Skäkäkäää ak47 Headshot fuckboy
00:54
Skäkäkäää ak47 BearTrees
00:57
Davy-Boy-Dave ak47 Skäkäkäää
Terrorists Win
Round #16
9 : 7
00:09
BearTrees usp_silencer Headshot Dustus
00:11
BearTrees usp_silencer Headshot Omni
00:15
Xar glock BearTrees
00:27
fuckboy usp_silencer Headshot Bombero113
00:31
fuckboy + Ejaculação_prematura knife Skäkäkäää
00:53
Xar + Skäkäkäää glock Ejaculação_prematura
00:54
Xar glock Davy-Boy-Dave
01:09
kardos cigany usp_silencer Xar
Counter Terrorists Win
Round #17
1v1
9 : 8
00:11
BearTrees p90 Headshot Skäkäkäää
00:12
Dustus + Omni ump45 BearTrees
00:22
Dustus ump45 Davy-Boy-Dave
00:25
Xar + Bombero113 mp7 Ejaculação_prematura
00:26
fuckboy + BearTrees m4a1 Bombero113
00:29
fuckboy + Ejaculação_prematura m4a1 Omni
00:36
Dustus + Omni ump45 fuckboy
00:36
kardos cigany mp7 Xar
00:46
Dustus ump45 kardos cigany
Terrorists Win
Round #18
1v1
9 : 9
00:16
fuckboy ump45 Bombero113
00:21
BearTrees + Ejaculação_prematura deagle Omni
00:21
kardos cigany fiveseven Xar
00:25
Dustus m4a1 fuckboy
00:35
Dustus + Omni m4a1 BearTrees
00:35
Dustus + Omni m4a1 Ejaculação_prematura
00:35
Skäkäkäää xm1014 Headshot kardos cigany
00:36
Davy-Boy-Dave + fuckboy cz75a Dustus
00:55
Skäkäkäää sg556 Davy-Boy-Dave
Terrorists Win
Round #19
9 : 10
00:18
Omni mp5sd Headshot Davy-Boy-Dave
00:21
kardos cigany fiveseven Headshot Omni
00:22
Skäkäkäää sg556 kardos cigany
00:29
Bombero113 ak47 fuckboy
00:38
Dustus ak47 Ejaculação_prematura
00:41
BearTrees nova Headshot Xar
00:44
Dustus ak47 Headshot BearTrees
Terrorists Win
Round #20
9 : 11
00:11
Omni mp5sd Headshot Ejaculação_prematura
00:21
BearTrees p90 Headshot Omni
00:22
Bombero113 + Skäkäkäää ak47 kardos cigany
00:26
Xar + Skäkäkäää mp7 fuckboy
00:30
BearTrees + kardos cigany p90 Bombero113
00:47
Davy-Boy-Dave p250 Headshot Skäkäkäää
00:49
Dustus ak47 Headshot Davy-Boy-Dave
01:23
Xar + Omni m4a1 BearTrees
Terrorists Win
Round #21
9 : 12
00:13
Skäkäkäää awp kardos cigany
00:13
Bombero113 ak47 Headshot BearTrees
00:17
Skäkäkäää awp fuckboy
00:26
Davy-Boy-Dave + fuckboy m4a1 Skäkäkäää
00:27
Davy-Boy-Dave m4a1 Omni
00:53
Dustus ak47 Davy-Boy-Dave
00:55
Ejaculação_prematura + Davy-Boy-Dave mp9 Headshot Dustus
01:16
Bombero113 ak47 Ejaculação_prematura
Terrorists Win
Round #22
9 : 13
00:11
BearTrees nova Xar
00:12
Skäkäkäää awp kardos cigany
00:13
Bombero113 + Xar ak47 BearTrees
00:33
Ejaculação_prematura m4a1 Omni
00:46
Dustus ak47 Headshot Davy-Boy-Dave
00:47
Skäkäkäää + Omni awp fuckboy
00:49
Bombero113 ak47 Ejaculação_prematura
Terrorists Win
Round #23
10 : 13
00:14
fuckboy m4a1 Omni
00:22
BearTrees p90 Bombero113
00:26
Dustus + Bombero113 ak47 BearTrees
00:36
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
00:46
Davy-Boy-Dave p90 Dustus
00:47
Davy-Boy-Dave p90 Xar
01:04
Skäkäkäää awp kardos cigany
01:18
Davy-Boy-Dave ak47 Skäkäkäää
Counter Terrorists Win
Round #24
10 : 14
00:16
Omni deagle Headshot Ejaculação_prematura
00:16
BearTrees p90 Omni
00:18
Xar mac10 kardos cigany
00:28
Dustus + fuckboy ak47 BearTrees
00:28
fuckboy + kardos cigany ak47 Xar
00:46
Skäkäkäää awp fuckboy
00:46
Dustus ak47 Headshot Davy-Boy-Dave
Terrorists Win
Round #25
1v3
10 : 15
00:16
kardos cigany p250 Headshot Xar
00:19
Davy-Boy-Dave m4a1 Omni
00:23
Bombero113 ak47 Headshot Davy-Boy-Dave
00:26
kardos cigany p250 Headshot Dustus
00:37
Skäkäkäää awp fuckboy
00:55
Ejaculação_prematura + Davy-Boy-Dave cz75a Bombero113
00:59
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
01:30
Skäkäkäää + Xar awp Wallbang kardos cigany
01:53
Skäkäkäää awp BearTrees
Terrorists Win
Round #26
10 : 16
00:12
Omni mp5sd Headshot BearTrees
00:12
Ejaculação_prematura deagle Omni
00:25
Ejaculação_prematura + fuckboy deagle Headshot Dustus
00:25
Skäkäkäää awp Ejaculação_prematura
00:35
Skäkäkäää awp fuckboy
00:38
Xar xm1014 kardos cigany
00:57
Bombero113 ak47 Headshot Wallbang Davy-Boy-Dave
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AWP
Ejaculação_prematura 5
20%
31%
384
Davy-Boy-Dave 5
20%
50%
435
BearTrees 2
50%
20%
200
kardos cigany 1
0%
14%
100
Skäkäkäää 29
3%
54%
2433
Bombero113 1
0%
22%
145
AK47
Ejaculação_prematura 8
50%
10%
755
kardos cigany 6
50%
19%
818
Davy-Boy-Dave 5
40%
17%
526
fuckboy 4
25%
10%
379
BearTrees 0
0%
17%
34
Dustus 8
50%
30%
734
Bombero113 8
38%
13%
636
Skäkäkäää 2
50%
18%
200
Xar 0
0%
29%
201
Omni 0
0%
13%
100
M4A4
fuckboy 3
0%
17%
187
Davy-Boy-Dave 3
0%
41%
404
Ejaculação_prematura 1
0%
7%
241
Omni 4
50%
15%
430
Dustus 3
0%
33%
152
Bombero113 2
0%
21%
143
Xar 1
0%
13%
4
P90
BearTrees 11
55%
26%
1201
Davy-Boy-Dave 2
0%
48%
182
fuckboy 0
0%
20%
16
Bombero113 1
0%
9%
44
Xar 1
0%
24%
157
Dustus 0
0%
12%
31
Deagle
Ejaculação_prematura 5
40%
41%
480
BearTrees 2
0%
28%
260
Skäkäkäää 3
0%
53%
344
Omni 1
100%
20%
132
Dustus 0
0%
0%
0
M4A1s
Davy-Boy-Dave 2
0%
32%
200
Dustus 5
40%
25%
405
Xar 1
0%
20%
95
Skäkäkäää 0
0%
20%
22
Bombero113 0
0%
13%
23
Omni 0
0%
14%
28
MP7
kardos cigany 2
0%
26%
215
fuckboy 0
0%
%
65
Xar 3
33%
17%
173
Skäkäkäää 2
0%
27%
47
Bombero113 0
0%
48%
131
Omni 0
0%
100%
714
Glock
Ejaculação_prematura 2
100%
15%
130
kardos cigany 2
100%
38%
237
Davy-Boy-Dave 0
0%
25%
13
BearTrees 0
0%
7%
24
fuckboy 0
0%
14%
111
Xar 3
0%
30%
231
Skäkäkäää 0
0%
13%
100
Dustus 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
0%
0
Omni 0
0%
22%
25
Ump
fuckboy 1
0%
18%
158
kardos cigany 1
0%
31%
66
Davy-Boy-Dave 0
0%
8%
48
Dustus 4
0%
24%
208
Xar 0
0%
11%
93
Galil
kardos cigany 2
0%
20%
211
Davy-Boy-Dave 1
0%
14%
100
Ejaculação_prematura 0
0%
0%
0
fuckboy 0
0%
17%
80
Skäkäkäää 1
0%
8%
92
Aug
Xar 3
33%
36%
272
Bombero113 1
100%
29%
194
Nova
BearTrees 4
75%
100%
475
Ejaculação_prematura 0
0%
100%
15
Five Seven
kardos cigany 2
50%
32%
296
Omni 2
100%
14%
200
Xar 0
0%
0%
0
USP
BearTrees 2
100%
39%
250
kardos cigany 1
0%
14%
54
fuckboy 1
100%
12%
111
Ejaculação_prematura 0
0%
22%
106
Davy-Boy-Dave 0
0%
8%
16
Skäkäkäää 0
0%
25%
19
Dustus 0
0%
32%
106
Xar 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
29%
89
Omni 0
0%
0%
0
p250
kardos cigany 2
100%
40%
262
Davy-Boy-Dave 1
100%
13%
78
fuckboy 0
0%
7%
23
CZ75a
Ejaculação_prematura 1
0%
17%
1
Davy-Boy-Dave 1
0%
13%
65
BearTrees 1
0%
25%
70
Bombero113 0
0%
0%
0
mp5sd
BearTrees 0
0%
0%
0
fuckboy 0
0%
0%
0
Omni 3
100%
0%
0
Skäkäkäää 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
0%
0
Famas
Ejaculação_prematura 0
0%
11%
45
Xar 2
50%
19%
137
Dustus 0
0%
28%
136
SG556
Skäkäkäää 2
0%
21%
273
Xar 0
0%
10%
63
Bombero113 0
0%
0%
0
xm1014
kardos cigany 0
0%
100%
72
Skäkäkäää 1
100%
100%
163
Xar 1
0%
100%
147
MP9
Ejaculação_prematura 1
100%
31%
50
Xar 0
0%
23%
43
Omni 0
0%
33%
13
Knife
fuckboy 1
0%
%
5
Davy-Boy-Dave 0
0%
0%
0
BearTrees 0
0%
0%
0
kardos cigany 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
0%
0
HE Grenade
kardos cigany 1
0%
62%
131
Ejaculação_prematura 0
0%
100%
1
Davy-Boy-Dave 0
0%
17%
5
BearTrees 0
0%
57%
25
fuckboy 0
0%
50%
109
Skäkäkäää 0
0%
0%
0
Dustus 0
0%
40%
20
Xar 0
0%
71%
105
Bombero113 0
0%
83%
162
Omni 0
0%
25%
5
p2000
Ejaculação_prematura 1
100%
22%
100
Xar 0
0%
12%
30
Mac10
Xar 1
0%
44%
100
Bombero113 0
0%
13%
64
Revolver
Davy-Boy-Dave 0
0%
0%
0
flashbang
Ejaculação_prematura 0
0%
0%
0
Davy-Boy-Dave 0
0%
0%
0
BearTrees 0
0%
0%
0
kardos cigany 0
0%
0%
0
fuckboy 0
0%
0%
0
Skäkäkäää 0
0%
0%
0
Dustus 0
0%
0%
0
Xar 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
0%
0
Omni 0
0%
0%
0
decoy
BearTrees 0
0%
0%
0
fuckboy 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
0%
0
Omni 0
0%
0%
0
Molotov
Davy-Boy-Dave 0
0%
%
24
BearTrees 0
0%
%
54
fuckboy 0
0%
%
41
Dustus 0
0%
%
42
Xar 0
0%
%
8
Omni 0
0%
%
42
Scout
BearTrees 0
0%
50%
73
smokegrenade
Ejaculação_prematura 0
0%
0%
0
Davy-Boy-Dave 0
0%
0%
0
kardos cigany 0
0%
10%
2
fuckboy 0
0%
0%
0
Skäkäkäää 0
0%
0%
0
Dustus 0
0%
0%
0
Xar 0
0%
0%
0
Bombero113 0
0%
0%
0
Omni 0
0%
0%
0
molotov
Ejaculação_prematura 0
0%
0%
0
Davy-Boy-Dave 0
0%
0%
0
BearTrees 0
0%
0%
0