First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
DocMabuse
27 21 2 6 1.3 97 44% 5 5 0 2 5 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 8 63% 1.21
Schreiraupe
22 20 5 2 1.1 74 32% 3 2 2 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 63% 1.1
seppl
21 18 3 3 1.2 80 38% 0 3 0 3 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 13 67% 1.05
genorzt
16 21 5 -5 0.8 67 56% 4 4 1 1 3 3 2 8 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 73% 0.81
feroni_
15 19 3 -4 0.8 56 40% 2 2 2 2 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 57% 0.78
✪ AZAZEL
33 22 6 11 1.5 116 33% 3 2 1 1 2 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 8 70% 1.64
` ? Iceberg#
27 22 6 5 1.2 95 56% 9 6 4 4 5 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 63% 1.24
♠Yohaaamıınaaaa
15 19 6 -4 0.8 61 53% 2 2 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 67% 0.79
Sir.Zeybek
14 20 3 -6 0.7 46 21% 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 70% 0.72
RRU!GG
9 19 5 -10 0.5 47 67% 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 47% 0.61
Round #1
1 : 0
00:20
genorzt p250 Headshot ` ? Iceberg#
00:31
♠Yohaaamıınaaaa usp_silencer Schreiraupe
00:35
seppl + Schreiraupe glock Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:38
genorzt + feroni_ p250 Sir.Zeybek
00:40
RRU!GG usp_silencer Headshot seppl
00:43
✪ AZAZEL usp_silencer Headshot genorzt
00:51
DocMabuse usp_silencer Headshot RRU!GG
00:56
DocMabuse + feroni_ usp_silencer ✪ AZAZEL
Terrorists Win
Round #2
1 : 1
00:08
` ? Iceberg# ssg08 Headshot seppl
00:18
` ? Iceberg# ssg08 feroni_
00:22
` ? Iceberg# + ✪ AZAZEL ssg08 Wallbang DocMabuse
00:38
genorzt ak47 Headshot Wallbang ` ? Iceberg#
00:45
✪ AZAZEL ak47 genorzt
01:00
Sir.Zeybek deagle Schreiraupe
Counter Terrorists Win
Round #3
1 : 2
00:12
✪ AZAZEL ak47 feroni_
00:13
✪ AZAZEL ak47 DocMabuse
00:16
♠Yohaaamıınaaaa p90 genorzt
00:17
✪ AZAZEL + ♠Yohaaamıınaaaa ak47 Schreiraupe
00:17
♠Yohaaamıınaaaa + ✪ AZAZEL p90 seppl
Counter Terrorists Win
Round #4
1 : 3
00:10
` ? Iceberg# + RRU!GG p250 Headshot genorzt
00:12
seppl + Schreiraupe p250 Headshot ` ? Iceberg#
00:16
✪ AZAZEL ak47 DocMabuse
00:19
✪ AZAZEL ak47 seppl
00:25
✪ AZAZEL + ` ? Iceberg# ak47 Schreiraupe
00:32
feroni_ glock ✪ AZAZEL
00:34
RRU!GG ak47 Headshot feroni_
Counter Terrorists Win
Round #5
1v1
2 : 3
00:06
` ? Iceberg# ssg08 Headshot Wallbang feroni_
00:12
DocMabuse + Schreiraupe ak47 Headshot Sir.Zeybek
00:13
DocMabuse ak47 Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:29
seppl ak47 Headshot RRU!GG
00:32
` ? Iceberg# deagle Headshot seppl
00:36
Schreiraupe + seppl ak47 Headshot ` ? Iceberg#
00:49
✪ AZAZEL m4a1_silencer genorzt
00:59
✪ AZAZEL + ` ? Iceberg# m4a1_silencer Schreiraupe
01:05
DocMabuse ak47 ✪ AZAZEL
Terrorists Win
Round #6
1v1
2 : 4
00:12
Schreiraupe ak47 Sir.Zeybek
00:25
feroni_ + genorzt galilar Headshot RRU!GG
00:31
✪ AZAZEL m4a1_silencer Headshot genorzt
00:31
DocMabuse hegrenade ` ? Iceberg#
00:40
✪ AZAZEL m4a1_silencer Headshot Schreiraupe
00:42
✪ AZAZEL m4a1_silencer seppl
00:43
✪ AZAZEL m4a1_silencer Headshot feroni_
00:43
DocMabuse ak47 Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
01:07
✪ AZAZEL + ♠Yohaaamıınaaaa galilar DocMabuse
Counter Terrorists Win
Round #7
2 : 5
00:13
♠Yohaaamıınaaaa m4a1 Headshot DocMabuse
00:14
♠Yohaaamıınaaaa m4a1 genorzt
00:17
Schreiraupe elite Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:18
` ? Iceberg# + ♠Yohaaamıınaaaa ssg08 Schreiraupe
00:33
seppl deagle Headshot RRU!GG
00:43
✪ AZAZEL m4a1_silencer Headshot feroni_
00:46
` ? Iceberg# + Sir.Zeybek m4a1 seppl
Counter Terrorists Win
Round #8
3 : 5
00:39
Schreiraupe ak47 Headshot ✪ AZAZEL
00:53
Schreiraupe ak47 RRU!GG
00:55
Sir.Zeybek m4a1_silencer genorzt
00:57
seppl ak47 Headshot Sir.Zeybek
01:04
DocMabuse awp ` ? Iceberg#
01:05
feroni_ sg556 Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
Terrorists Win
Round #9
3 : 6
00:08
feroni_ + DocMabuse sg556 ` ? Iceberg#
00:33
✪ AZAZEL deagle genorzt
00:35
feroni_ + genorzt sg556 ✪ AZAZEL
00:40
♠Yohaaamıınaaaa fiveseven Headshot feroni_
00:46
Sir.Zeybek deagle Headshot seppl
00:48
RRU!GG deagle Headshot DocMabuse
00:48
Schreiraupe + seppl ak47 Sir.Zeybek
01:10
♠Yohaaamıınaaaa + RRU!GG sg556 Schreiraupe
Counter Terrorists Win
Round #10
3 : 7
00:28
RRU!GG ak47 Schreiraupe
00:39
RRU!GG ak47 feroni_
00:45
✪ AZAZEL awp seppl
00:50
RRU!GG ak47 Headshot genorzt
00:53
DocMabuse p250 ✪ AZAZEL
00:57
Sir.Zeybek + ✪ AZAZEL deagle DocMabuse
Counter Terrorists Win
Round #11
4 : 7
00:04
♠Yohaaamıınaaaa awp Headshot Wallbang DocMabuse
00:04
feroni_ sg556 Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:09
seppl + Schreiraupe ak47 Headshot Sir.Zeybek
00:28
Schreiraupe + genorzt ak47 ` ? Iceberg#
00:58
Schreiraupe ak47 RRU!GG
01:04
Schreiraupe ak47 Headshot ✪ AZAZEL
Terrorists Win
Round #12
4 : 8
00:10
✪ AZAZEL deagle Headshot seppl
00:12
✪ AZAZEL deagle Headshot Schreiraupe
00:26
` ? Iceberg# awp Headshot feroni_
00:34
♠Yohaaamıınaaaa m4a1 Headshot genorzt
00:39
DocMabuse awp Sir.Zeybek
00:42
DocMabuse awp Headshot ✪ AZAZEL
01:03
` ? Iceberg# awp Wallbang DocMabuse
Counter Terrorists Win
Round #13
4 : 9
00:12
` ? Iceberg# awp seppl
00:21
✪ AZAZEL m4a1_silencer Headshot Schreiraupe
00:36
Sir.Zeybek deagle Headshot genorzt
00:39
feroni_ ak47 Headshot Sir.Zeybek
00:50
` ? Iceberg# deagle Headshot feroni_
00:53
✪ AZAZEL + ` ? Iceberg# ak47 DocMabuse
Counter Terrorists Win
Round #14
4 : 10
00:17
` ? Iceberg# awp Schreiraupe
00:19
` ? Iceberg# awp DocMabuse
00:22
✪ AZAZEL ak47 feroni_
00:24
✪ AZAZEL + RRU!GG ak47 Headshot Wallbang seppl
00:24
✪ AZAZEL ak47 genorzt
Counter Terrorists Win
Round #15
4 : 11
00:05
feroni_ awp RRU!GG
00:10
Sir.Zeybek inferno seppl
00:13
✪ AZAZEL ak47 Schreiraupe
00:15
Sir.Zeybek + ✪ AZAZEL hegrenade DocMabuse
00:33
genorzt ak47 ✪ AZAZEL
00:44
` ? Iceberg# + ♠Yohaaamıınaaaa ak47 Headshot genorzt
00:46
feroni_ awp ` ? Iceberg#
00:52
Sir.Zeybek + ` ? Iceberg# knife_gut feroni_
Counter Terrorists Win
Round #16
5 : 11
00:20
DocMabuse usp_silencer Headshot ` ? Iceberg#
00:37
DocMabuse usp_silencer Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:40
feroni_ usp_silencer Headshot RRU!GG
00:50
genorzt usp_silencer Headshot ✪ AZAZEL
01:03
feroni_ usp_silencer Headshot Sir.Zeybek
Counter Terrorists Win
Round #17
6 : 11
00:24
` ? Iceberg# ssg08 Headshot Wallbang genorzt
00:25
DocMabuse m4a1_silencer Headshot Sir.Zeybek
00:38
` ? Iceberg# + Sir.Zeybek ssg08 Wallbang DocMabuse
00:45
seppl famas ` ? Iceberg#
00:46
♠Yohaaamıınaaaa deagle Headshot Schreiraupe
00:58
seppl famas ♠Yohaaamıınaaaa
01:10
feroni_ + seppl famas RRU!GG
01:17
seppl famas Headshot ✪ AZAZEL
Counter Terrorists Win
Round #18
6 : 12
00:19
DocMabuse famas ✪ AZAZEL
00:20
` ? Iceberg# ak47 Headshot DocMabuse
00:28
RRU!GG mp7 Headshot Schreiraupe
00:48
♠Yohaaamıınaaaa deagle Headshot feroni_
00:48
seppl m4a1_silencer RRU!GG
00:51
Sir.Zeybek m4a1_silencer genorzt
00:53
` ? Iceberg# + RRU!GG ak47 seppl
Terrorists Win
Round #19
6 : 13
00:13
` ? Iceberg# ak47 Headshot DocMabuse
00:13
` ? Iceberg# ak47 Headshot Schreiraupe
00:21
genorzt p250 Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:36
` ? Iceberg# m4a1_silencer Headshot feroni_
00:38
✪ AZAZEL m4a1_silencer genorzt
00:41
seppl deagle ✪ AZAZEL
00:50
seppl m4a1_silencer RRU!GG
Terrorists Win
Round #20
7 : 13
00:13
RRU!GG ak47 Headshot DocMabuse
00:21
Schreiraupe m4a1_silencer RRU!GG
00:25
seppl m4a1_silencer ✪ AZAZEL
00:29
feroni_ awp ♠Yohaaamıınaaaa
00:31
Sir.Zeybek ak47 Schreiraupe
00:32
genorzt + Schreiraupe m4a1_silencer Sir.Zeybek
00:33
genorzt m4a1_silencer Headshot ` ? Iceberg#
Counter Terrorists Win
Round #21
8 : 13
00:19
` ? Iceberg# ak47 Headshot genorzt
00:21
DocMabuse famas ` ? Iceberg#
00:24
DocMabuse famas ✪ AZAZEL
00:50
seppl m4a1_silencer RRU!GG
00:54
Schreiraupe m4a1_silencer ♠Yohaaamıınaaaa
00:58
Sir.Zeybek + ✪ AZAZEL ak47 DocMabuse
01:06
feroni_ awp Sir.Zeybek
Counter Terrorists Win
Round #22
9 : 13
00:16
Schreiraupe inferno ` ? Iceberg#
00:18
DocMabuse m4a1_silencer Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:19
seppl m4a1_silencer RRU!GG
00:19
DocMabuse m4a1_silencer Headshot Sir.Zeybek
00:20
Schreiraupe m4a1_silencer Headshot ✪ AZAZEL
Counter Terrorists Win
Round #23
9 : 14
00:07
genorzt aug Headshot Sir.Zeybek
00:33
♠Yohaaamıınaaaa ak47 Headshot DocMabuse
00:44
Schreiraupe + genorzt m4a1_silencer ` ? Iceberg#
01:03
✪ AZAZEL + RRU!GG ak47 genorzt
01:06
♠Yohaaamıınaaaa + Sir.Zeybek ak47 seppl
01:10
✪ AZAZEL ak47 Headshot Schreiraupe
01:14
✪ AZAZEL ak47 Headshot feroni_
Terrorists Win
Round #24
1v1
10 : 14
00:32
✪ AZAZEL ak47 DocMabuse
00:36
Schreiraupe awp RRU!GG
00:39
Schreiraupe awp ✪ AZAZEL
00:41
Schreiraupe awp ` ? Iceberg#
00:42
seppl + ` ? Iceberg# hegrenade Schreiraupe
00:43
Sir.Zeybek sg556 feroni_
00:49
genorzt fiveseven Headshot Sir.Zeybek
00:55
♠Yohaaamıınaaaa deagle genorzt
01:05
seppl + genorzt m4a1_silencer ♠Yohaaamıınaaaa
Counter Terrorists Win
Round #25
11 : 14
00:24
genorzt m4a1_silencer Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:33
seppl ak47 Sir.Zeybek
00:34
seppl ak47 RRU!GG
00:43
seppl ak47 Headshot Wallbang ✪ AZAZEL
00:47
` ? Iceberg# deagle seppl
00:48
DocMabuse famas Headshot ` ? Iceberg#
Counter Terrorists Win
Round #26
12 : 14
00:32
genorzt aug Sir.Zeybek
00:37
DocMabuse famas RRU!GG
01:04
` ? Iceberg# awp Headshot feroni_
01:06
genorzt aug ✪ AZAZEL
01:12
Schreiraupe m4a1_silencer ` ? Iceberg#
01:24
DocMabuse ak47 Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
Counter Terrorists Win
Round #27
13 : 14
00:13
DocMabuse awp ♠Yohaaamıınaaaa
00:24
DocMabuse awp ` ? Iceberg#
00:26
Schreiraupe m4a1_silencer Sir.Zeybek
00:27
Schreiraupe m4a1_silencer Headshot ✪ AZAZEL
00:30
Schreiraupe elite Headshot RRU!GG
Counter Terrorists Win
Round #28
14 : 14
00:18
RRU!GG world RRU!GG
00:29
DocMabuse awp ` ? Iceberg#
00:32
seppl ak47 Wallbang ✪ AZAZEL
01:03
Sir.Zeybek + ` ? Iceberg# awp Headshot DocMabuse
01:25
♠Yohaaamıınaaaa + ✪ AZAZEL ak47 Headshot seppl
01:27
feroni_ ak47 ♠Yohaaamıınaaaa
01:30
Schreiraupe awp Sir.Zeybek
Counter Terrorists Win
Round #29
15 : 14
00:22
DocMabuse awp ` ? Iceberg#
00:36
seppl + DocMabuse m4a1_silencer ` ? Iceberg#
00:44
genorzt aug Headshot ♠Yohaaamıınaaaa
00:47
Sir.Zeybek + ♠Yohaaamıınaaaa p90 feroni_
00:48
genorzt + feroni_ aug Sir.Zeybek
00:53
genorzt aug ✪ AZAZEL
Counter Terrorists Win
Round #30
15 : 15
00:10
` ? Iceberg# awp Headshot Wallbang genorzt
00:20
` ? Iceberg# awp seppl
00:29
RRU!GG ak47 feroni_
00:36
✪ AZAZEL ak47 Schreiraupe
00:42
DocMabuse awp ♠Yohaaamıınaaaa
00:45
✪ AZAZEL + ♠Yohaaamıınaaaa ak47 DocMabuse
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
Schreiraupe 8
38%
12%
589
seppl 7
57%
12%
927
DocMabuse 5
80%
19%
579
genorzt 2
50%
12%
457
feroni_ 2
50%
18%
290
✪ AZAZEL 18
17%
16%
1655
` ? Iceberg# 6
83%
19%
554
RRU!GG 6
50%
9%
692
♠Yohaaamıınaaaa 3
67%
9%
414
Sir.Zeybek 2
0%
9%
154
M4A1s
seppl 7
0%
25%
601
Schreiraupe 7
29%
16%
715
DocMabuse 3
100%
26%
328
genorzt 3
67%
12%
218
✪ AZAZEL 9
56%
12%
894
Sir.Zeybek 2
0%
14%
267
` ? Iceberg# 1
100%
7%
100
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
6%
142
AWP
DocMabuse 8
13%
31%
844
Schreiraupe 4
0%
100%
350
feroni_ 4
0%
29%
400
` ? Iceberg# 8
38%
39%
954
✪ AZAZEL 1
0%
40%
187
♠Yohaaamıınaaaa 1
100%
100%
100
Sir.Zeybek 1
100%
50%
23
RRU!GG 0
0%
0%
0
Deagle
seppl 2
50%
28%
292
Sir.Zeybek 4
50%
33%
359
✪ AZAZEL 3
67%
16%
300
` ? Iceberg# 3
67%
20%
228
♠Yohaaamıınaaaa 3
67%
20%
287
RRU!GG 1
100%
8%
154
USP
DocMabuse 4
75%
28%
329
feroni_ 2
100%
22%
146
genorzt 1
100%
16%
120
Schreiraupe 0
0%
15%
77
seppl 0
0%
0%
0
✪ AZAZEL 1
100%
15%
217
♠Yohaaamıınaaaa 1
0%
46%
114
RRU!GG 1
100%
10%
115
` ? Iceberg# 0
0%
0%
0
Sir.Zeybek 0
0%
6%
28
Famas
DocMabuse 5
20%
47%
512
seppl 3
33%
22%
300
feroni_ 1
0%
14%
41
Scout
genorzt 0
0%
0%
0
` ? Iceberg# 7
43%
31%
846
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
9%
60
SG556
feroni_ 4
50%
8%
299
DocMabuse 0
0%
0%
0
♠Yohaaamıınaaaa 1
0%
25%
46
Sir.Zeybek 1
0%
15%
263
RRU!GG 0
0%
14%
73
p250
genorzt 3
67%
14%
315
DocMabuse 1
0%
24%
72
seppl 1
100%
20%
22
` ? Iceberg# 1
100%
4%
100
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
Sir.Zeybek 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
Aug
genorzt 6
33%
16%
664
M4A4
♠Yohaaamıınaaaa 3
67%
22%
385
` ? Iceberg# 1
0%
13%
12
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
8%
42
P90
♠Yohaaamıınaaaa 2
0%
10%
137
Sir.Zeybek 1
0%
13%
90
` ? Iceberg# 0
0%
10%
15
Duel Elites
Schreiraupe 2
100%
15%
319
Glock
seppl 1
100%
9%
25
feroni_ 1
0%
30%
309
DocMabuse 0
0%
0%
0
Schreiraupe 0
0%
50%
11
✪ AZAZEL 0
0%
6%
124
` ? Iceberg# 0
0%
0%
0
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
Sir.Zeybek 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
Five Seven
genorzt 1
100%
28%
166
♠Yohaaamıınaaaa 1
100%
8%
64
Galil
feroni_ 1
100%
17%
79
DocMabuse 0
0%
3%
88
seppl 0
0%
17%
22
genorzt 0
0%
13%
49
✪ AZAZEL 1
0%
17%
8
HE Grenade
DocMabuse 1
0%
80%
139
Schreiraupe 0
0%
38%
53
seppl 0
0%
40%
141
genorzt 0
0%
11%
20
feroni_ 0
0%
57%
109
Sir.Zeybek 1
0%
45%
126
✪ AZAZEL 0
0%
56%
88
` ? Iceberg# 0
0%
43%
32
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
50%
89
RRU!GG 0
0%
25%
8
Molotov
Schreiraupe 1
0%
%
101
seppl 0
0%
%
39
Sir.Zeybek 1
0%
%
59
✪ AZAZEL 0
0%
%
9
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
%
127
MP7
RRU!GG 1
100%
18%
175
Knife
DocMabuse 0
0%
0%
0
seppl 0
0%
0%
0
Sir.Zeybek 1
0%
20%
10
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
` ? Iceberg# 0
0%
0%
0
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
Tec9
DocMabuse 0
0%
25%
28
seppl 0
0%
33%
25
Molotov Projectile
DocMabuse 0
0%
0%
0
Schreiraupe 0
0%
0%
0
seppl 0
0%
0%
0
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
` ? Iceberg# 0
0%
0%
0
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
25%
2
Sir.Zeybek 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
Decoy Grenade
feroni_ 0
0%
0%
0
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
Incendiary Grenade
DocMabuse 0
0%
0%
0
Schreiraupe 0
0%
0%
0
seppl 0
0%
0%
0
genorzt 0
0%
0%
0
feroni_ 0
0%
0%
0
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
` ? Iceberg# 0
0%
0%
0
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
Sir.Zeybek 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
xm1014
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
Flashbang
DocMabuse 0
0%
0%
0
Schreiraupe 0
0%
0%
0
seppl 0
0%
0%
0
genorzt 0
0%
0%
0
feroni_ 0
0%
0%
0
✪ AZAZEL 0
0%
0%
0
` ? Iceberg# 0
0%
9%
2
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
Sir.Zeybek 0
0%
0%
0
RRU!GG 0
0%
0%
0
Zeus
♠Yohaaamıınaaaa 0
0%
0%
0
Smoke Grenade
DocMabuse 0
0%
0%
0
Schreiraupe 0
0%
0%
0
seppl 0
0%
0%
0
genorzt 0
0%
0%
0
feroni_ 0
0%
0%