First Kill
Show by side
Trades
1vX
Multikills
K D A +/- K/D ADR HS% FK FD FK FD FK FD K D FK FD FK FD FK FD 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1 5k 4k 3k 2k 1k KAST Rating
vseveN
4 3 1 1 1.3 82 25% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 75% 1.48
Ducci
3 1 1 2 3 90 33% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 50% 1.39
braang
3 2 1 1 1.5 91 67% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 75% 1.18
SublimedMatt
3 2 0 1 1.5 57 33% 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 50% 1.18
buck
2 3 1 -1 0.7 55 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50% 0.62
Black Man
4 3 1 1 1.3 110 50% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 75% 1.48
De_Rank
3 3 0 0 1 96 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 75% 0.98
baby nig face
2 3 1 -1 0.7 64 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 75% 0.62
K0M!C
1 3 0 -2 0.3 25 100% 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25% 0.41
me
1 3 0 -2 0.3 25 0% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25% 0.41
Round #1
1 : 0
00:13
SublimedMatt + buck glock Headshot me
00:23
buck glock De_Rank
00:27
K0M!C hkp2000 Headshot buck
00:38
vseveN glock Headshot K0M!C
00:40
baby nig face usp_silencer Headshot SublimedMatt
00:46
Black Man usp_silencer Headshot vseveN
00:52
braang glock Headshot baby nig face
00:54
Ducci usp_silencer Headshot Black Man
Terrorists Win
Round #2
1v1
2 : 0
00:20
SublimedMatt mac10 K0M!C
00:23
baby nig face + Black Man cz75a braang
00:24
vseveN + braang ak47 Black Man
00:25
De_Rank usp_silencer Headshot Ducci
00:26
vseveN ak47 baby nig face
00:26
De_Rank usp_silencer Headshot buck
00:39
vseveN ak47 De_Rank
00:47
me deagle vseveN
00:49
SublimedMatt + vseveN mac10 me
Terrorists Win
Round #3
1v1
3 : 0
00:21
Black Man m4a1 SublimedMatt
00:47
braang + Ducci galilar Headshot K0M!C
00:51
buck ak47 Headshot baby nig face
01:01
braang m4a1 me
01:03
Black Man + baby nig face ak47 buck
01:08
Black Man ak47 Headshot braang
01:09
Ducci m4a1 Black Man
01:18
De_Rank famas Headshot vseveN
01:20
Ducci m4a1 De_Rank
Terrorists Win
Round #4
4 : 0
Terrorists Win
Kills HS% Acc. DMG
Kills HS% Acc. DMG
AK47
vseveN 3
0%
6%
208
buck 1
100%
7%
93
SublimedMatt 0
0%
20%
27
Black Man 2
50%
18%
169
USP
Ducci 1
100%
20%
85
vseveN 0
0%
20%
15
De_Rank 2
100%
25%
200
Black Man 1
100%
12%
100
baby nig face 1
100%
17%
131
me 0
0%
0%
0
Glock
vseveN 1
100%
17%
100
braang 1
100%
12%
129
SublimedMatt 1
100%
6%
45
buck 1
0%
32%
126
Ducci 0
0%
0%
0
M4A4
Ducci 2
0%
50%
168
braang 1
0%
63%
100
Black Man 1
0%
45%
100
baby nig face 0
0%
36%
101
K0M!C 0
0%
0%
0
me 0
0%
0%
0
Mac10
SublimedMatt 2
0%
35%
157
braang 0
0%
16%
99
p2000
K0M!C 1
100%
17%
100
CZ75a
baby nig face 1
0%
20%
25
Famas
De_Rank 1
100%
16%
98
Galil
braang 1
100%
17%
35
Ducci 0
0%
20%
36
Deagle
me 1
0%
43%
100
Smoke Grenade
vseveN 0
0%
0%
0
buck 0
0%
0%
0
Black Man 0
0%
0%
0
De_Rank 0
0%
0%
0
K0M!C 0
0%
0%
0
HE Grenade
Ducci 0
0%
0%
0
SublimedMatt 0
0%
0%
0
Black Man 0
0%
100%
1
De_Rank 0
0%
100%
87
me 0
0%
0%
0
Scout
Ducci 0
0%
50%
72
Molotov Projectile
vseveN 0
0%
0%
0
braang 0
0%
0%
0
buck 0
0%
0%
0
Ump
buck 0
0%
0%
0
De_Rank 0
0%
0%
0
p250
Black Man 0
0%
33%
71
K0M!C 0
0%
0%
0
Knife
vseveN 0
0%
0%
0
Ducci 0
0%
0%
0
braang 0
0%
0%
0
buck 0
0%
0%
0
Black Man 0
0%
0%
0
De_Rank 0
0%
0%
0
baby nig face 0
0%
0%
0
K0M!C 0
0%
0%
0
Molotov
vseveN 0
0%
%
5
Flashbang
vseveN 0
0%
0%
0
braang 0
0%
0%
0
buck 0
0%
0%
0
De_Rank 0
0%
0%
0
Killer \ Victim
76561197961020365
braang
0
0
0
0
0
1 (100%)
1 (100%)
0
1 (50%)
0 (0%)
76561197978045532
Ducci
0
0
0
0
0
0
0
1 (50%)
0
2 (100%)
76561197964132629
buck
0
0
0
0
0
0 (0%)
0
1 (50%)
1 (100%)
0 (0%)
76561198118250677
SublimedMatt
0
0
0
0
0
1 (100%)
2 (100%)
0
0 (0%)
0 (0%)
76561198984509759
vseveN
0
0
0
0
0
1 (100%)
0 (0%)
1 (50%)
1 (100%)
1 (50%)
76561197972758133
K0M!C
0 (0%)
0
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0
0
0
0
0
76561197984685588
me
0 (0%)
0
0
0 (0%)
1 (100%)
0
0
0
0
0
76561198047100951
De_Rank
0
1 (50%)
1 (50%)
0
1 (50%)
0
0
0
0
0
76561198401923940
baby nig face
1 (50%)
0
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
0
0
0
0
0
76561198210168260
Black Man
1 (100%)
0 (0%)
1 (100%)
1 (100%)
1 (50%)
0
0
0
0
0
grahps


Filter: