DreamHack Open - 2021 - 47 - Group Stage Statystyki Meczowe

Team 1 Team 2 Z Ś A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

DreamHack Open - 2020 - November - Group Stage Statystyki Meczowe

Team 1 Team 2 Z Ś A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1

DreamHack Open - 2020 - November - Playoffs Statystyki Meczowe

Team 1 Team 2 Z Ś A 5k 4k 3k 1v5 1v4 1v3 1v2 1v1
Kolejka Meczowa
Zgłoś problem
View Details