Multi spelar sökning

  1. Connect to your match and wait for all players to connect
  2. Tryck ~ för att öppna CS:GO console fönstret
    Om din utvecklarkonsol inte är aktiverad måste du aktivera den först
  3. Skriv status och tryck enter eller return
  4. Kopiera hela statustexten och klistra in den i formuläret
Matchkö
Rapportera ett problem
View Details