Kraków Major 2017
de_inferno
de_inferno
17th Jul 2017 18:42:12
16
8
SK Gaming
fer
TACO
FalleN
felps
coldzera
Astralis
Kjaerbye
dupreeh
device
gla1ve
Xyp9x
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
SK Gaming
16
3
13
coldzera
35 10 1 25 3.50 118.7 54% 83.3% 2.32 0 1 1 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 0 7 5 4
fer
20 14 3 6 1.40 88.8 55% 70.8% 1.28 2 3 1 3 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 4 6
FalleN
16 15 7 1 1.10 82.5 19% 91.7% 0.98 1 3 2 2 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 9
TACO
15 18 4 -3 0.80 78.3 40% 66.7% 0.80 3 5 2 2 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
felps
12 17 2 -5 0.70 64.2 42% 58.3% 0.73 -2 2 4 1 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
  • 5
  • 10
  • 15
  • 5
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
Astralis
8
2
6
Kjaerbye
18 19 2 -1 0.90 73.7 67% 50% 1.06 0 2 2 2 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 3 2 5
device
17 20 3 -3 0.90 73.5 12% 62.5% 0.92 -2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 9
dupreeh
16 21 4 -5 0.80 72.6 38% 66.7% 0.76 1 3 2 1 1 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Xyp9x
12 18 8 -6 0.70 81.2 58% 70.8% 0.62 2 4 2 1 2 3 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
gla1ve
10 20 4 -10 0.50 65.5 30% 62.5% 0.56 -5 1 6 0 2 1 4 2 6 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Giá trị vũ khí của đội
Tiền
Tiền tiêu
Vòng 1
1
0
$4400
Giá trị vũ khí của đội
$4450
$600
Tiền
$550
$1350
Tiền tiêu
$1300
01:16 TACO glock Xuyên não gla1ve
01:23 Kjaerbye + Xyp9x usp_silencer Xuyên não fer
01:41 FalleN glock device
01:44 TACO glock Xuyên não dupreeh
01:49 Xyp9x usp_silencer Xuyên não TACO
01:54 felps glock Xuyên não Kjaerbye
01:56 felps glock Xuyên não Xyp9x
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 2
1
1
Số lần đối đầu 1v1
$18850
Giá trị vũ khí của đội
$6650
$1450
Tiền
$1500
$2650
Tiền tiêu
$1800
01:57 dupreeh cz75a coldzera
02:02 Kjaerbye p250 TACO
02:05 fer mac10 Xuyên não Xyp9x
02:05 device deagle FalleN
02:07 fer mac10 Xuyên não dupreeh
02:08 felps ak47 device
02:08 Kjaerbye + device p250 felps
02:14 fer mac10 Xuyên não gla1ve
02:16 Kjaerbye + gla1ve p250 Xuyên não fer
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 3
2
1
$7700
Giá trị vũ khí của đội
$19100
$1650
Tiền
$1700
$2000
Tiền tiêu
$3300
00:41 Xyp9x + gla1ve ump45 felps
01:42 coldzera cz75a device
01:46 TACO + coldzera ump45 Xyp9x
01:54 gla1ve m4a1 FalleN
01:56 TACO ump45 gla1ve
01:58 dupreeh + gla1ve mag7 fer
02:09 coldzera bayonet Kjaerbye
02:14 coldzera + TACO ak47 dupreeh
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 4
3
1
$24950
Giá trị vũ khí của đội
$10700
$3750
Tiền
$200
$4050
Tiền tiêu
$2000
01:07 fer mac10 Xuyên não device
01:13 FalleN m4a1 gla1ve
01:14 fer mac10 Xuyên não Kjaerbye
01:56 TACO ak47 Xuyên não dupreeh
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 5
4
1
$24850
Giá trị vũ khí của đội
$2300
$18050
Tiền
$9700
$900
Tiền tiêu
$0
01:03 dupreeh usp_silencer Xuyên não fer
01:03 coldzera ak47 device
01:06 felps ak47 Xyp9x
01:23 felps ak47 Kjaerbye
01:37 coldzera ak47 gla1ve
01:43 TACO + Xyp9x ak47 Xuyên não felps
01:49 dupreeh mac10 FalleN
01:55 coldzera + FalleN ak47 Xuyên não dupreeh
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 6
5
1
$26100
Giá trị vũ khí của đội
$23200
$20200
Tiền
$400
$900
Tiền tiêu
$4250
00:54 felps ak47 Xuyên não gla1ve
01:41 device m4a1_silencer TACO
01:47 Xyp9x m4a1 FalleN
01:47 fer ak47 device
01:51 coldzera + felps ak47 Xyp9x
01:55 coldzera ak47 Xuyên não Kjaerbye
02:01 coldzera ak47 Xuyên não dupreeh
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 7
6
1
$26200
Giá trị vũ khí của đội
$2850
$24650
Tiền
$12650
$3800
Tiền tiêu
$600
00:41 Xyp9x p250 felps
01:15 fer m4a1_silencer Xuyên não dupreeh
01:54 FalleN ak47 gla1ve
01:58 device + Xyp9x p250 FalleN
02:01 coldzera ak47 Xuyên não Xyp9x
02:01 fer m4a1_silencer Xuyên não device
02:02 Kjaerbye p250 Xuyên não TACO
02:04 fer m4a1_silencer Đục tường Kjaerbye
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 8
7
1
$25850
Giá trị vũ khí của đội
$29550
$23350
Tiền
$1500
$5850
Tiền tiêu
$5900
00:55 FalleN awp Kjaerbye
01:12 device awp fer
01:13 TACO ak47 Xuyên não dupreeh
01:32 coldzera + FalleN ak47 gla1ve
01:32 Xyp9x m4a1 coldzera
01:35 TACO ak47 Xyp9x
01:55 device + Xyp9x awp felps
02:06 FalleN + TACO awp device
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 9
8
1
$27550
Giá trị vũ khí của đội
$6600
$24500
Tiền
$12400
$4800
Tiền tiêu
$1650
04:09 FalleN awp gla1ve
05:01 dupreeh cz75a TACO
05:11 FalleN tec9 device
05:13 FalleN + fer tec9 Xuyên não Kjaerbye
05:16 coldzera ak47 dupreeh
05:32 coldzera ak47 Xuyên não Đục tường Xyp9x
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 10
8
2
$27750
Giá trị vũ khí của đội
$28950
$34150
Tiền
$1550
$1100
Tiền tiêu
$5900
00:43 Xyp9x m4a1 Xuyên não felps
00:58 device awp FalleN
01:10 dupreeh m4a1 coldzera
01:15 TACO ak47 Xuyên não dupreeh
01:16 gla1ve + dupreeh m4a1 TACO
01:17 fer ak47 Kjaerbye
01:18 gla1ve m4a1 fer
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 11
9
2
Số lần đối đầu 1v1
$25300
Giá trị vũ khí của đội
$28800
$17450
Tiền
$4950
$4900
Tiền tiêu
$3400
00:32 gla1ve m4a1 FalleN
01:42 coldzera ak47 Xuyên não Xyp9x
01:44 felps + FalleN ak47 gla1ve
01:47 TACO ak47 Kjaerbye
01:47 device awp fer
01:50 dupreeh ak47 TACO
02:12 coldzera ak47 Xuyên não device
02:13 dupreeh ak47 Xuyên não felps
02:14 coldzera ak47 Xuyên não dupreeh
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 12
10
2
$22900
Giá trị vũ khí của đội
$1500
$14400
Tiền
$12250
$3900
Tiền tiêu
$0
01:54 fer ak47 device
01:56 fer ak47 Kjaerbye
01:59 TACO ak47 dupreeh
02:14 FalleN awp Xyp9x
02:19 FalleN tec9 Xuyên não gla1ve
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 13
11
2
$28150
Giá trị vũ khí của đội
$22450
$27800
Tiền
$300
$1750
Tiền tiêu
$3400
01:38 fer ak47 Xuyên não Kjaerbye
01:46 TACO ak47 gla1ve
01:47 dupreeh m4a1_silencer TACO
01:52 dupreeh usp_silencer Xuyên não fer
01:56 FalleN inferno dupreeh
02:12 Xyp9x m4a1 felps
02:21 coldzera ak47 Xuyên não Xyp9x
02:23 coldzera ak47 device
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 14
12
2
Số lần đối đầu 1v1
$28000
Giá trị vũ khí của đội
$1900
$28500
Tiền
$11900
$900
Tiền tiêu
$300
00:56 TACO ak47 dupreeh
01:12 Kjaerbye + dupreeh p250 Xuyên não TACO
01:25 Kjaerbye ak47 Xuyên não FalleN
01:26 felps ak47 Kjaerbye
01:30 device + Xyp9x deagle felps
01:39 coldzera ak47 Xuyên não gla1ve
01:47 fer ak47 Xuyên não device
01:47 Xyp9x ak47 Xuyên não fer
01:50 coldzera ak47 Xyp9x
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 15
13
2
$30400
Giá trị vũ khí của đội
$27600
$17100
Tiền
$400
$10950
Tiền tiêu
$5500
01:22 coldzera + FalleN ak47 Xuyên não gla1ve
01:26 fer ak47 dupreeh
01:53 coldzera + FalleN ak47 Kjaerbye
01:57 coldzera ak47 Xuyên não device
02:08 felps ak47 Xuyên não Xyp9x
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 16
13
3
$3800
Giá trị vũ khí của đội
$4550
$1200
Tiền
$450
$0
Tiền tiêu
$650
00:51 Kjaerbye glock Xuyên não felps
00:53 device glock Xuyên não fer
01:03 FalleN usp_silencer Xuyên não gla1ve
01:22 Kjaerbye + device glock Xuyên não FalleN
01:40 Xyp9x glock Xuyên não TACO
01:44 dupreeh glock Xuyên não coldzera
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 17
13
4
$6300
Giá trị vũ khí của đội
$17550
$2200
Tiền
$1950
$2200
Tiền tiêu
$3400
00:39 Xyp9x ump45 Xuyên não TACO
01:06 Kjaerbye ump45 felps
01:08 Kjaerbye ump45 Xuyên não FalleN
01:24 coldzera + FalleN cz75a device
01:28 Kjaerbye + Xyp9x ump45 Đục tường coldzera
01:39 dupreeh ump45 fer
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 18
13
5
$1200
Giá trị vũ khí của đội
$17350
$11600
Tiền
$13850
$200
Tiền tiêu
$800
01:06 dupreeh + Kjaerbye ump45 FalleN
01:35 fer + felps usp_silencer Xuyên não dupreeh
01:35 Kjaerbye + device ump45 Xuyên não coldzera
01:40 device ump45 Xuyên não fer
01:42 device + Kjaerbye ump45 felps
01:51 gla1ve ump45 Xuyên não TACO
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 19
13
6
Số lần lật kèo 1v2
$24650
Giá trị vũ khí của đội
$24000
$250
Tiền
$18700
$4100
Tiền tiêu
$800
00:39 TACO m4a1 Xuyên não gla1ve
00:40 Xyp9x + gla1ve ak47 Xuyên não TACO
00:41 coldzera m4a1 Xuyên não Xyp9x
00:42 dupreeh + Xyp9x ak47 coldzera
01:06 Kjaerbye ak47 Đục tường felps
01:44 fer m4a1 dupreeh
01:46 fer m4a1 Kjaerbye
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 20
13
7
Số lần đối đầu 1v1
$20850
Giá trị vũ khí của đội
$27850
$1350
Tiền
$14950
$2700
Tiền tiêu
$4800
01:28 FalleN awp Xyp9x
01:50 device awp fer
02:03 device awp FalleN
02:06 device + dupreeh awp felps
02:14 device awp TACO
02:23 coldzera ump45 dupreeh
02:32 coldzera + TACO ump45 Xuyên não device
02:38 coldzera + fer usp_silencer Xuyên não Kjaerbye
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 21
14
7
Số lần đối đầu 1v1
$17350
Giá trị vũ khí của đội
$27050
$9150
Tiền
$9700
$5450
Tiền tiêu
$6850
01:12 TACO cz75a Xyp9x
01:20 FalleN awp Kjaerbye
01:49 gla1ve ak47 Xuyên não FalleN
01:52 gla1ve ak47 felps
01:54 dupreeh ak47 Xuyên não TACO
01:57 coldzera awp gla1ve
02:02 coldzera awp Xuyên não device
02:03 dupreeh ak47 Xuyên não coldzera
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 22
14
8
$31250
Giá trị vũ khí của đội
$14000
$1400
Tiền
$4500
$2700
Tiền tiêu
$2700
01:20 felps inferno dupreeh
01:22 gla1ve ak47 Xuyên não fer
01:23 FalleN + fer awp gla1ve
01:42 device awp FalleN
01:46 felps m4a1 device
02:18 Kjaerbye ak47 Xuyên não coldzera
02:20 Kjaerbye ak47 Xuyên não felps
02:21 Kjaerbye ak47 Xuyên não TACO
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 23
15
8
Số lần lật kèo 1v2
$2000
Giá trị vũ khí của đội
$23500
$7300
Tiền
$4850
$700
Tiền tiêu
$2400
01:39 Kjaerbye + Xyp9x ak47 TACO
01:41 coldzera deagle dupreeh
01:45 coldzera deagle Xuyên não Kjaerbye
01:46 coldzera deagle Xuyên não Xyp9x
02:31 gla1ve ak47 coldzera
02:34 gla1ve ak47 FalleN
02:39 device ak47 felps
02:46 fer awp device
03:08 fer + FalleN ak47 Xuyên não Đục tường gla1ve
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 24
16
8
$23150
Giá trị vũ khí của đội
$17950
$2200
Tiền
$200
$5750
Tiền tiêu
$3200
01:15 TACO m4a1 gla1ve
01:16 Xyp9x + dupreeh ump45 Xuyên não TACO
01:21 coldzera awp device
01:48 felps m4a1 Xuyên não Đục tường dupreeh
01:54 FalleN usp_silencer Kjaerbye
01:55 coldzera + TACO awp Xuyên não Xyp9x
Phe Cảnh sát chiến thắng
Chỉ số hạ gục Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Độ chính xác Lượng sát thương nhận/mỗi vòng đấu
Chỉ số hạ gục Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Độ chính xác Lượng sát thương nhận/mỗi vòng đấu
AK47
coldzera 21
57%
9%
1600
fer 8
38%
7%
682
TACO 8
38%
4%
884
felps 7
29%
9%
762
FalleN 1
0%
6%
162
Kjaerbye 6
67%
13%
624
dupreeh 5
60%
16%
561
gla1ve 5
40%
11%
703
Xyp9x 2
100%
5%
227
device 1
0%
22%
66
AWP
FalleN 7
0%
18%
819
coldzera 4
50%
80%
255
fer 1
0%
100%
100
device 9
0%
28%
772
dupreeh 0
0%
0%
0
M4A4
fer 2
0%
18%
203
TACO 2
50%
10%
403
felps 2
50%
11%
272
coldzera 1
100%
17%
93
FalleN 1
0%
11%
152
Xyp9x 4
25%
13%
576
gla1ve 4
0%
11%
321
dupreeh 1
0%
7%
215
Kjaerbye 0
0%
16%
87
device 0
0%
0%
0
Ump
coldzera 2
50%
10%
155
TACO 2
0%
38%
127
FalleN 0
0%
1%
20
felps 0
0%
0%
0
Kjaerbye 4
50%
13%
294
Xyp9x 3
67%
11%
377
device 2