Official Matchmaking Avg Rank: Gold Nova Master
de_mirage
de_mirage
EU North Server
9th Dec 2022 17:01:34
16
11
Team 1
PADLA
Vanags
Funtik#
Asuka
SANDIJS
only dverki
Predator
Князь Барсик
Na'Vi Putin Vodka
van4ezzz
Импеpатоp Муpзик
Chỉ số sử dụng lựu đạn, mù, khói, lửa
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Chỉ số địch bị mù Chỉ số hỗ trợ bằng bom mù Chỉ số thời gian địch bị mù Chỉ số sát thương hỗ trợ bởi lựu đạn, bom lửa Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
Team 1
16
8
8
SANDIJS
25 14 1 11 1.80 90.1 16% 70.4% 1.40 15 1 40.7s 34 0 4 4 1 2 3 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 9
Asuka
27 18 2 9 1.50 105.8 59% 77.8% 1.49 0 0 0s 113 4 6 2 3 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 10
Funtik#
18 18 3 0 1.00 78.9 50% 59.3% 0.99 4 0 8.8s 24 1 3 2 3 1 0 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 7
Vanags
14 16 2 -2 0.90 60.9 36% 66.7% 0.89 2 1 4.8s 7 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9
PADLA
10 19 0 -9 0.50 42.3 80% 55.6% 0.55 14 0 34.8s 59 -2 1 3 0 3 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  • 5
  • 10
  • 15
  • 5
  • 10
Chỉ số sử dụng lựu đạn, mù, khói, lửa
Chỉ số hạ gục đầu tiên
Chỉ số đổi mạng
Số lần chiến thắng 1vX
Chỉ số hạ gục trên 1 mạng trong 1 vòng đấu
Điểm hạ gục Điểm hi sinh Điểm Hỗ trợ +/- Hệ số hạ gục/ hi sinh Lượng sát thương trung bình/mỗi vòng đấu Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Điểm hệ số vòng đấu với các chỉ số Hạ gục/ Hi sinh/ Sống sót / Đổi mạng KAST Đánh giá Chỉ số địch bị mù Chỉ số hỗ trợ bằng bom mù Chỉ số thời gian địch bị mù Chỉ số sát thương hỗ trợ bởi lựu đạn, bom lửa Hệ số điểm hạ gục đầu và điểm chết đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Điểm hạ gục Điểm hi sinh Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Chỉ số điểm hạ gục đầu Chỉ số hi sinh đầu Số lần chiến thắng 1vX Chỉ số chiến thắng 1v5 Số lần lật kèo 1v4 Số lần lật kèo 1v3 Số lần lật kèo 1v2 Số lần đối đầu 1v1 Chỉ số hạ gục trên 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 5 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 4 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 3 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 2 mạng trong 1 vòng đấu Chỉ số hạ gục 1 mạng trong 1 vòng đấu
only dverki
11
7
4
Князь Барсик
29 17 2 12 1.70 102.6 34% 66.7% 1.49 0 0 0s 0 1 1 0 1 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 2 2 5 5
Импеpатоp Муpзик
20 21 2 -1 1.00 83.7 45% 66.7% 1.06 2 0 8.8s 18 0 5 5 1 3 4 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
Predator
12 19 2 -7 0.60 54.4 33% 63% 0.72 14 0 30s 43 -1 4 5 2 2 2 3 1 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
van4ezzz
13 20 6 -7 0.70 64.5 31% 70.4% 0.83 3 0 5s 1 -3 1 4 0 3 1 1 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Na'Vi Putin Vodka
9 19 1 -10 0.50 38.8 67% 59.3% 0.54 2 0 4.3s 0 0 1 1 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
Giá trị vũ khí của đội
Tiền
Tiền tiêu
Vòng 1
0
1
$3500
Giá trị vũ khí của đội
$2300
$1300
Tiền
$2700
$700
Tiền tiêu
$0
00:35 van4ezzz usp_silencer Xuyên não Funtik#
00:38 Asuka glock Xuyên não Князь Барсик
00:42 van4ezzz usp_silencer Xuyên não Asuka
00:43 Na'Vi Putin Vodka usp_silencer Xuyên não Vanags
00:51 Predator usp_silencer Xuyên não PADLA
00:56 SANDIJS glock Xuyên não van4ezzz
01:05 Импеpатоp Муpзик usp_silencer Xuyên não SANDIJS
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 2
0
2
$6300
Giá trị vũ khí của đội
$12250
$5000
Tiền
$9650
$700
Tiền tiêu
$0
00:46 Импеpатоp Муpзик usp_silencer SANDIJS
00:49 Князь Барсик deagle Xuyên não Asuka
00:50 Predator m4a1_silencer Xuyên não Vanags
00:51 Funtik# + Asuka mac10 Импеpатоp Муpзик
00:58 Predator m4a1_silencer Funtik#
01:07 van4ezzz mp9 Xuyên não PADLA
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 3
0
3
Số lần lật kèo 1v2
$17350
Giá trị vũ khí của đội
$27000
$5150
Tiền
$14350
$4750
Tiền tiêu
$5750
00:23 Импеpатоp Муpзик awp SANDIJS
00:42 Vanags mac10 Predator
00:46 Asuka awp Na'Vi Putin Vodka
00:54 Князь Барсик awp Funtik#
00:56 PADLA deagle Xuyên não Импеpатоp Муpзик
00:56 Князь Барсик awp Asuka
01:19 Vanags m4a1_silencer van4ezzz
01:44 Князь Барсик + van4ezzz awp Vanags
01:53 Князь Барсик knife PADLA
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 4
1
3
$23950
Giá trị vũ khí của đội
$26950
$2100
Tiền
$15050
$3750
Tiền tiêu
$5750
00:24 Funtik# ak47 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
00:34 van4ezzz m4a1_silencer Vanags
00:35 van4ezzz m4a1_silencer Asuka
00:36 Funtik# ak47 van4ezzz
00:42 SANDIJS ak47 Đục tường Predator
00:48 Князь Барсик awp PADLA
01:00 SANDIJS ak47 Князь Барсик
01:01 Funtik# ak47 Đục tường Na'Vi Putin Vodka
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 5
2
3
$26950
Giá trị vũ khí của đội
$10950
$5400
Tiền
$12200
$3850
Tiền tiêu
$700
00:35 Asuka ak47 Xuyên não Na'Vi Putin Vodka
00:40 Импеpатоp Муpзик deagle Xuyên não Funtik#
00:59 PADLA ak47 Xuyên não Predator
01:08 Импеpатоp Муpзик awp SANDIJS
01:10 PADLA ak47 Xuyên não van4ezzz
01:19 Asuka ak47 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
01:31 Asuka ak47 Князь Барсик
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 6
2
4
$25600
Giá trị vũ khí của đội
$18700
$12200
Tiền
$4400
$3150
Tiền tiêu
$3200
00:28 Импеpатоp Муpзик mag7 PADLA
00:29 van4ezzz awp Funtik#
00:33 Импеpатоp Муpзик mag7 Xuyên não Asuka
00:52 SANDIJS ak47 Predator
00:53 Князь Барсик ak47 Xuyên não SANDIJS
00:54 Князь Барсик ak47 Vanags
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 7
2
5
$17900
Giá trị vũ khí của đội
$31650
$4700
Tiền
$12650
$700
Tiền tiêu
$2100
00:35 Predator m4a1_silencer PADLA
00:38 Predator m4a1_silencer Funtik#
00:47 Predator m4a1_silencer Asuka
00:49 Князь Барсик awp SANDIJS
01:02 Импеpатоp Муpзик ak47 Vanags
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 8
3
5
$13250
Giá trị vũ khí của đội
$33450
$4250
Tiền
$24550
$4000
Tiền tiêu
$1400
00:31 Asuka ak47 Xuyên não Predator
00:34 Импеpатоp Муpзик ak47 Xuyên não Asuka
00:54 Funtik# + Asuka deagle Xuyên não Импеpатоp Муpзик
01:00 van4ezzz awp PADLA
01:10 SANDIJS ak47 Xuyên não Князь Барсик
01:17 Na'Vi Putin Vodka awp Vanags
01:39 Funtik# deagle van4ezzz
02:15 SANDIJS ak47 Na'Vi Putin Vodka
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 9
4
5
$23300
Giá trị vũ khí của đội
$25750
$8050
Tiền
$7100
$1800
Tiền tiêu
$-18900
01:10 Импеpатоp Муpзик awp Xuyên não PADLA
01:24 Vanags ak47 Xuyên não van4ezzz
01:31 Князь Барсик + van4ezzz awp Vanags
02:10 Asuka ak47 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
02:39 Asuka ak47 Князь Барсик
02:40 Predator world Predator
02:57 SANDIJS + Funtik# ak47 Na'Vi Putin Vodka
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 10
5
5
$25900
Giá trị vũ khí của đội
$13700
$13650
Tiền
$3700
$1750
Tiền tiêu
$1700
00:37 Na'Vi Putin Vodka aug Xuyên não Asuka
00:38 Импеpатоp Муpзик mag7 PADLA
00:40 Vanags ak47 Xuyên não Князь Барсик
00:42 Funtik# awp Импеpатоp Муpзик
00:48 van4ezzz mp9 Funtik#
00:57 Vanags m4a1_silencer Predator
01:15 SANDIJS ak47 van4ezzz
01:29 Vanags m4a1_silencer Na'Vi Putin Vodka
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 11
6
5
$20000
Giá trị vũ khí của đội
$7850
$20050
Tiền
$9050
$1750
Tiền tiêu
$700
00:31 SANDIJS ak47 van4ezzz
00:33 SANDIJS ak47 Na'Vi Putin Vodka
00:35 Vanags m4a1_silencer Xuyên não Импеpатоp Муpзик
00:59 Funtik# ak47 Xuyên não Князь Барсик
01:23 Funtik# ak47 Xuyên não Predator
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 12
7
5
$26300
Giá trị vũ khí của đội
$1800
$28650
Tiền
$22250
$1100
Tiền tiêu
$300
01:24 Funtik# ak47 Xuyên não Predator
01:25 Князь Барсик world Князь Барсик
01:26 Импеpатоp Муpзик deagle Xuyên não Funtik#
01:26 PADLA + Funtik# ak47 Импеpатоp Муpзик
01:32 Asuka ak47 Xuyên não Na'Vi Putin Vodka
01:41 Asuka ak47 Xuyên não van4ezzz
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 13
8
5
$21600
Giá trị vũ khí của đội
$17250
$44900
Tiền
$14100
$800
Tiền tiêu
$6150
00:29 Asuka ak47 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
00:36 Asuka ak47 Xuyên não Na'Vi Putin Vodka
00:38 van4ezzz m4a1_silencer Asuka
00:45 SANDIJS ak47 van4ezzz
01:12 Predator awp Vanags
01:36 PADLA + Vanags ak47 Predator
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 14
8
6
$27650
Giá trị vũ khí của đội
$11150
$45850
Tiền
$24850
$1100
Tiền tiêu
$-8850
00:38 Predator p90 Xuyên não Vanags
00:56 Na'Vi Putin Vodka + Импеpатоp Муpзик mag7 SANDIJS
01:07 Asuka ak47 van4ezzz
01:11 Na'Vi Putin Vodka + Импеpатоp Муpзик ak47 Asuka
01:18 PADLA ak47 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
01:19 Na'Vi Putin Vodka ak47 Xuyên não PADLA
01:23 Funtik# awp Đục tường Na'Vi Putin Vodka
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 15
8
7
$30250
Giá trị vũ khí của đội
$17300
$23700
Tiền
$31550
$7550
Tiền tiêu
$1000
00:28 Funtik# ak47 Xuyên não Predator
00:46 van4ezzz awp Asuka
01:09 Импеpатоp Муpзик p90 Xuyên não SANDIJS
01:13 van4ezzz awp PADLA
01:16 Vanags + SANDIJS ak47 van4ezzz
01:20 Na'Vi Putin Vodka m4a1 Xuyên não Vanags
01:23 Funtik# ak47 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 16
9
7
$4400
Giá trị vũ khí của đội
$2950
$600
Tiền
$2050
$950
Tiền tiêu
$650
00:54 Asuka usp_silencer Xuyên não Импеpатоp Муpзик
01:02 Vanags usp_silencer Xuyên não Na'Vi Putin Vodka
01:09 SANDIJS usp_silencer Xuyên não Predator
01:12 SANDIJS usp_silencer Князь Барсик
01:28 SANDIJS + Na'Vi Putin Vodka usp_silencer Xuyên não Asuka
01:32 van4ezzz + Predator glock SANDIJS
02:00 van4ezzz glock Xuyên não Funtik#
02:04 PADLA usp_silencer Xuyên não van4ezzz
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 17
10
7
$16150
Giá trị vũ khí của đội
$4500
$4200
Tiền
$8250
$3550
Tiền tiêu
$700
00:35 Asuka ssg08 Xuyên não van4ezzz
00:57 Vanags famas Na'Vi Putin Vodka
01:00 PADLA m4a1 Xuyên não Князь Барсик
01:04 SANDIJS m4a1_silencer Predator
01:16 Funtik# mp9 Импеpатоp Муpзик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 18
11
7
$27050
Giá trị vũ khí của đội
$19500
$9850
Tiền
$400
$2050
Tiền tiêu
$3700
00:34 PADLA + SANDIJS m4a1 Xuyên não Импеpатоp Муpзик
01:02 Vanags mp7 Predator
01:02 Na'Vi Putin Vodka mac10 Xuyên não Vanags
01:08 Asuka ssg08 Xuyên não Na'Vi Putin Vodka
01:13 Funtik# awp Xuyên não van4ezzz
01:14 Князь Барсик ak47 Asuka
01:25 Князь Барсик + van4ezzz ak47 Xuyên não Funtik#
01:29 SANDIJS m4a1_silencer Князь Барсик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 19
11
8
$26450
Giá trị vũ khí của đội
$12200
$13200
Tiền
$4850
$1700
Tiền tiêu
$3350
00:33 Predator p90 Funtik#
00:47 Князь Барсик ak47 Xuyên não Vanags
00:50 Asuka negev Xuyên não van4ezzz
00:52 Импеpатоp Муpзик + van4ezzz galilar Asuka
00:55 SANDIJS ak47 Импеpатоp Муpзик
01:10 Князь Барсик + van4ezzz ak47 PADLA
01:14 SANDIJS ak47 Князь Барсик
01:16 Predator p90 Xuyên não SANDIJS
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 20
11
9
$11050
Giá trị vũ khí của đội
$16500
$7750
Tiền
$10450
$5400
Tiền tiêu
$3700
00:24 Князь Барсик ak47 Xuyên não SANDIJS
00:36 Asuka + Predator elite Xuyên não van4ezzz
00:37 Asuka + van4ezzz elite Xuyên não Funtik#
00:44 Predator ak47 PADLA
00:47 Князь Барсик ak47 Asuka
00:49 Vanags awp Na'Vi Putin Vodka
00:49 Князь Барсик ak47 Xuyên não Vanags
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 21
11
10
$10950
Giá trị vũ khí của đội
$19300
$3700
Tiền
$18100
$700
Tiền tiêu
$300
00:26 Vanags mp7 Xuyên não van4ezzz
00:26 Князь Барсик ak47 Xuyên não Vanags
00:32 Князь Барсик + PADLA ak47 Asuka
00:36 Импеpатоp Муpзик awp SANDIJS
00:48 Князь Барсик ak47 PADLA
00:52 Князь Барсик ak47 Funtik#
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 22
12
10
$13650
Giá trị vũ khí của đội
$21350
$3250
Tiền
$28500
$3700
Tiền tiêu
$200
00:42 Predator + Князь Барсик ak47 SANDIJS
00:47 Vanags deagle Na'Vi Putin Vodka
00:47 Funtik# m4a1_silencer Predator
00:50 Funtik# + Vanags m4a1_silencer Xuyên não van4ezzz
00:52 Князь Барсик ak47 Funtik#
00:54 Asuka ump45 Xuyên não Đục tường Импеpатоp Муpзик
01:05 PADLA deagle Xuyên não Князь Барсик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 23
13
10
$26500
Giá trị vũ khí của đội
$20100
$10300
Tiền
$12300
$3250
Tiền tiêu
$6250
00:38 Asuka awp van4ezzz
00:38 Князь Барсик awp PADLA
00:40 Asuka awp Na'Vi Putin Vodka
00:52 Князь Барсик awp Funtik#
00:56 SANDIJS famas Импеpатоp Муpзик
01:04 Asuka + Vanags awp Predator
01:24 Asuka awp Князь Барсик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 24
14
10
$28300
Giá trị vũ khí của đội
$8450
$16600
Tiền
$6100
$1300
Tiền tiêu
$6250
00:44 SANDIJS + Funtik# awp Predator
00:48 Funtik# mp9 Князь Барсик
01:02 Импеpатоp Муpзик + Predator deagle Funtik#
01:38 Asuka awp Na'Vi Putin Vodka
01:41 Импеpатоp Муpзик deagle Xuyên não PADLA
01:42 Asuka awp Импеpатоp Муpзик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 25
14
11
$29050
Giá trị vũ khí của đội
$12950
$19100
Tiền
$2750
$2350
Tiền tiêu
$950
00:28 Импеpатоp Муpзик ak47 Asuka
00:44 Князь Барсик ak47 Xuyên não PADLA
00:48 Князь Барсик ak47 Xuyên não SANDIJS
01:01 Импеpатоp Муpзик awp Funtik#
01:04 Князь Барсик awp Xuyên não Vanags
Phe Khủng bố chiến thắng
Vòng 26
15
11
$20800
Giá trị vũ khí của đội
$24250
$5900
Tiền
$16500
$4650
Tiền tiêu
$850
00:32 SANDIJS p90 Импеpатоp Муpзик
00:48 Asuka awp Xuyên não Predator
01:13 Na'Vi Putin Vodka + Князь Барсик ak47 Xuyên não Funtik#
01:24 Asuka awp Na'Vi Putin Vodka
01:25 Князь Барсик awp PADLA
01:28 Князь Барсик awp Asuka
02:01 SANDIJS awp Князь Барсик
Phe Cảnh sát chiến thắng
Vòng 27
16
11
$21800
Giá trị vũ khí của đội
$24100
$12150
Tiền
$5100
$1350
Tiền tiêu
$6250
00:35 SANDIJS awp Predator
00:45 SANDIJS awp Князь Барсик
01:00 Импеpатоp Муpзик awp Xuyên não PADLA
01:03 SANDIJS awp Импеpатоp Муpзик
01:10 SANDIJS usp_silencer Xuyên não Na'Vi Putin Vodka
Phe Cảnh sát chiến thắng
Chỉ số hạ gục Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Độ chính xác Lượng sát thương nhận/mỗi vòng đấu
Chỉ số hạ gục Tỷ lệ bắn trúng đầu địch Độ chính xác Lượng sát thương nhận/mỗi vòng đấu
AK47
SANDIJS 12
8%
22%
1088
Asuka 11
73%
24%
1161
Funtik# 8
75%
15%
943
PADLA 5
60%
7%
440
Vanags 3